Boek

Aan de slag met buurtgerichte zorg

Wat is het?

Buurtgerichte zorg is een strategie om inclusieve en zorgzame buurten te ontwikkelen. Via dit boek wordt een beeld gegeven van wat buurtgerichte zorg voor een lokaal bestuur inhoudt. Welke stappen zijn essentieel om buurtgerichte zorg te organiseren en er de regie over te voeren? Welke rol kunnen lokale dienstencentra daarin opnemen? Hoe kan buurtgerichte zorg tussentijds worden geëvalueerd en bijgestuurd?

 

Hoe gebruiken

Dit boek sluit aan op de visietekst Buurtgerichte zorg. De actief zorgzame buurt als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel opgesteld door VVDC en Kenniscentrum Woonzorg, en de inspiratienota Zorgzame Buurten. Het s een concrete operationalisering van beide nota’s, met als uitgangspunten vragen zoals:

  • Hoe maak je een buurtanalyse?
  • Welke partnerschappen ga ik aan?
  • Hoe optimaal samenwerken?
  • Welke sociale netwerken zijn van belang?
  • Hoe brengen we ondersteuningsnetwerken voor mensen in kwetsbare leefsituaties tot stand en hoe verbinden we die met bestaande sociale netwerken in de buurt?

Dit boek geeft helder aan waar je in de praktijk het best op let en worden concrete tips en aanbevelingen gegeven.

Auteur

D. Dewulf en E. Verlinden

Jaar van publicatie

2020

Cover

buurtgerichte-zorg-coverfront.jpg
Ook interessant