Artikel

Getuigenissen

Wat is het?

Getuigenissen op de website Wolken in mijn hoofd, van ouders over de periode voor en na de zwangerschap.

‘Wolk in mijn hoofd’ is een initiatief van het Gents Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid. Dit netwerk is een samenwerking tussen verschillende diensten van het UZ Gent (Vrouwenkliniek, Neonatologie, Sociale dienst, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Volwassenenpsychiatrie, Psychologie), Moeder-baby eenheid Karus, wijkgezondheidscentra (Botermarkt, Nieuw Gent, Brugse Poort), Kraamkaravaan, Kind & Gezin, Karus Campus Melle en ervaringsdeskundigen Friedl en Kirsten. Het netwerk wil de preventie, detectie en behandeling van mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap tot één jaar na de bevalling verbeteren en heeft hierbij aandacht voor de bredere psychosociale context van de zwangere of bevallen vrouwen en een goede samenwerking tussen de verschillende gezondheidswerkers en instellingen.

Ook interessant