Positief ouderschap: het model van Patterson

Ouderschap

Wat zegt het model Positief ouderschap over ouderschap?

Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van een kind. Kinderen leren het meest van hun ouders. De sociale omgeving van een kind bepaalt hoe het kind zich leert te gedragen. Ouders zorgen er met effectieve opvoedingsstrategieën voor dat hun kind goed functioneert in zijn omgeving en voldoende is opgewassen tegen de negatieve invloed van ongunstige contextuele factoren, zoals een onveilige buurt of een echtscheiding. Effectief ouderschap fungeert dus als buffer  tegen de invloed van stressoren in de omgeving, waardoor het kind zich adequaat kan ontwikkelen.