Positief ouderschap: het model van Patterson

Opvoeden

Wat zegt het model Positief ouderschap over opvoeden?

Als dusdanig hebben ouders ook de meeste mogelijkheden om het gedrag te veranderen. Het werk van Patterson is gebaseerd op een systematische observatie van negatieve interactiepatronen tussen ouders en kinderen. Wanneer ouders geconfronteerd worden met externaliserend probleemgedrag bij hun kind, komen zij vaak terecht in 3 vormen van negatieve interactie met hun kind: een negatieve wisselwerking waarbij de ouder reageert op hetzelfde niveau als het kind bv in welles-nietes discussies, een escalatie van de negatieve interactie en/of bekrachtiging van negatief gedrag. Het programma biedt de opvoedvaardigheden en technieken die ouders nodig hebben om het gedrag van hun kind positief te beïnvloeden.