Positief ouderschap: het model van Patterson

Ondersteuning

Wat zegt het model Positief ouderschap over ondersteuning?

PMTO therapeuten volgen een gerichte opleiding, hebben specifiek materiaal ter beschikking en doen aan kwaliteitsbewaking van de uitvoering door systematische reflectie van de praktijk. PTMO wordt vooral aangeboden als individuele preventieve of behandelstrategie. 

Een PMTO-behandeling is enerzijds ‘agenda-bepaald’ en anderzijds maatwerk. Dit betekent dat therapeuten een subtiel evenwicht bewaken tussen het vasthouden aan hun agenda en het ingaan op wat het gezin inbrengt. De balans tussen het bieden van structuur en het responsief zijn is ook terug te zien in de opbouw van de behandeling.