Ouders van jongeren

Wat zeggen de jongeren zelf?

Voor jongeren blijven hun ouders een belangrijke bron van ondersteuning.

Tijdens het opgroeien verandert de ouder-kind relatie. Jongeren worden met ouder te worden steeds meer autonoom en onafhankelijk van hun ouders. De ouder-kind relatie verandert mee van een asymmetrische relatie, waarin adolescenten afhankelijk zijn van hun ouders, naar een meer symmetrische relatie, waarin adolescenten worden behandeld als zelfdenkende en volwassen individuen en waarin macht meer gelijkwaardig is verdeeld.

Het belang van emotionele gehechtheid en ouderlijke opvolging kan niet genegeerd worden en heeft een blijvende impact heeft op de verdere ontwikkeling van adolescenten. Daarnaast kan de gelijktijdige invloed vanuit andere systemen niet genegeerd worden. De leefwereld van jongeren kent een uitbreiding naar breedte en complexiteit. Er is een toenemende onafhankelijkheid van de tijd die een jongere doorbrengt met zijn gezin, daarnaast breidt de doorgebrachte tijd met peers uit. Deze andere contexten hebben evenals een belangrijke socialiserende functie.

In de opvoeding van jongeren is het belangrijk dat ouders tegemoet komen aan de toenemende verlangens naar autonomie van het kind en dat ze een omgeving creëren waarin open communicatie kan plaatsvinden.

Voor jongeren vormt het gezin een belangrijke bron van ondersteuning. Jongeren geven aan een aantal verwachtingen te hebben naar hun ouders op vlak van ondersteuning. Ouders zijn een belangrijke gesprekspartner bij heel wat onderwerpen. Jongeren appreciëren het wanneer hun ouders het gesprek aangaan over een thema, daarnaast  vinden ze het belangrijk dat ouders hun mening argumenteren. Ze appreciëren het niet als ouders hun een standpunt opdringen, ze willen graag zelf een mening kunnen vormen. Naast hun ouders, vermelden ze ook broers, zussen en grootouders als informele steunbronnen.

Geraadpleegde bronnen

  • Opvoedingsondersteuning in Blankenberge: een onderzoek bij ouders, diensten & jongeren. Team preventie jongerenwelzijn West-Vlaanderen. September 2008
  • De invloed van ouderlijke responsiviteit en ouderlijke opvolging op de leefwereld  van  de (grootstedelijke) jeugd. Dr. Diederik COPS- KUL Leuvens instituut voor criminologie - Ad Hoc Onderzoeksnota januari 2013
  • We moeten praten! Ontwikkeling van ouder kind communicatie en delinquentie: moderatie door steun van ouders. Keijsers Loes, Frijns Tom, Branje Susan J.t.; Meeus Wim- 2010-  Pedagogiek 30e jaargang