Ouders van jongeren

Aanbod voor ouders van jongeren

Wat de ene ouder als ondersteunend ervaart is niet noodzakelijk voor alle ouders even ondersteunend.  Het is belangrijk om in te zetten op een divers aanbod.

Om een overzichtelijk beeld te geven van mogelijk aanbod werd gekozen om het bestaande aanbod op te delen naargelang de functie van het aanbod. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende functies, die deel uitmaken van een continuüm:

1. informatie en voorlichting: vrijblijvend of toegespitst op de eigen situatie of bepaalde fase in de ontwikkeling

  • opvoeding bespreekbaar maken
  • vragen over opvoeding normaliseren
  • wegnemen van opvoedingsonzekerheid
  • bieden van steun bij het nemen van beslissingen

hoe? Als van ruimere ondersteuning en begeleiding of individueel, tijdens ouder- en themabijeenkomsten of via de massamedia
voorbeelden: infotheek, websites over opvoeden, fora, tijdschriften en kranten, informatiefolders, infoavonden of webinar

2. adviseren en lichte hulp: pedagogische advisering en/of licht ambulante/mobiele ondersteuning 

  • sprake van een opvoedingsspanning
  • ouders ondersteunen in het verbeteren van hun eigen opvoedingssituatie, aanpak en actief zoeken naar andere mogelijkheden
  • vaardigheden en competenties versterken

hoe? laagdrempelige, kortdurende ondersteuning in individuele begeleiding of vormen van oudergroepswerking
voorbeelden: pedagogische adviesgesprekken, workshops, oudercursussen, -training of -intervisie

3. instrumentele hulp: ondersteuning in de vorm van diensten, materiaal of pedagogische documentatie

voorbeeld: babysit, vrijetijdsbesteding, opvang, uitleendiensten, bibliotheek

4. versterken van netwerk, sociale steun en zelfhulp

  • informele sociale netwerkvorming stimuleren
  • (informele) ontmoetingskansen creëren