Impact en evaluatie

Wat is impact en impactgericht werken

Impact is het verschil dat je organisatie maakt voor gezinnen. Dat we een verschil maken, lijkt vaak vanzelfsprekend. Je buikgevoel zegt dat of je ziet elke dag de positieve veranderingen bij je doelgroep. Maar ben je daar wel zeker van? Evaluatie helpt je om in kaart te brengen of, hoe en bij wie je organisatie impact heeft.

Veel organisaties, netwerken, besturen willen weten wat de effecten zijn van hun werking en activiteiten.  Ze willen weten of het een verschil maakt voor gezinnen en kinderen.  Ze zijn dan ook vragende partij om te evalueren. Niet evalueren om te evalueren maar om te leren en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Impactgericht werken gaat over de wil maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door doelen voor verandering te stellen en je acties te evalueren. Organisaties en netwerken kunnen hun impact vergroten door aan de slag te gaan met concepten als veranderingstheorie, zelfevaluatie.