Impact en evaluatie

Interessante websites en organisaties

Wil je je verdiepen en meer te weten komen over impact en evaluatie? Laat je inspireren door deze sites.

Laat je ondersteunen door deze websites

  • DieGem Toolbox :Diegem is een interuniversitair en interdisciplinair onderzoeksprogramma over solidariteit in de context van toenemende culturele diversiteit (2014-2016). Op vraag van initiatieven die ontevreden waren over de heersende beoordelingskaders, hebben de onderzoekers een online toolbox voor impactevaluatie ontwikkeld. Die toolbox verzamelt inspiratiebronnen om enkele uitdagingen op het vlak van evaluatie aan te gaan.
  • www.inspiringimpact.org is een engelstalige website met tools om non-profit organisaties te helpen bij het meten van impact.
  • De sociale innovatiefabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.
  • www.impactwizard.eu is een online tool van de sociale innovatiefabriek en de Verenigde Verenigingen. Impact Wizard is een eenvoudige, slimme en effectieve gids om je impact te evalueren en te verhogen. Deze toolbox helpt je indicatoren en meetinstrumenten te vinden die passen bij jouw organisatie of project.