Impact en evaluatie

Waarom evalueren?

Je kan om verschillende redenen je impact evalueren.

Om verantwoording af te leggen aan externen bijvoorbeeld. Of om de doelstellingen van je projecten scherper te kunnen formuleren. Of om draagvlak voor een gewenste verandering te creëren.

Bij impactgericht werken en het voorgestelde stappenplan ligt de klemtoon op leren uit je ervaring zodat je dienstverlening in de toekomst nog beter verloopt en je gezinnen, kinderen en jongeren meer kansen kunt bieden.