Impact en evaluatie

Monitoring en evaluatie

‘Monitoring’ en ‘evaluatie’ worden vaak in één adem genoemd. Toch verwijzen ze naar verschillende activiteiten.
  • Monitoren is dingen in de gaten houden, observeren, meten, kritisch volgen, er data over verzamelen enzovoort. Je doet het voortdurend: je documenteert, beheert en volgt je middelen, je acties, je resultaten, je vooruitgang. Zo kun je nagaan of je nog op koers zit om je doelen te bereiken. Tegelijkertijd creëer je een ‘geheugen’ of een archief over je werking.Monitoren is vooral beschrijvend.
  • Bij evalueren staan analyse en reflectie voorop. Een evaluatie is een momentopname waarbij je de monitoring-informatie onder de loep neemt. Je interpreteert en beoordeelt je (tussentijdse) resultaten: wat heb je bereikt en hoe heb je dat bereikt. Zo krijg je zicht op je impact op middellange en lange termijn. Zo leer je ook wat werkt en waarom dat werkt. Monitoring en evaluatie helpen je als organisatie om de kwaliteit van je dienstverlening te bewaken en te versterken. Ze geven je informatie om de juiste beslissingen te nemen, om je middelen doeltreffender in te zetten en om verslag uit te brengen aan financiers.

In het voorgestelde stappenplan voor zelfevaluatie zijn monitoring en evaluatie twee belangrijke fasen in een cyclus die je steeds opnieuw doorloopt als je impactgericht wilt werken.