Diversiteitscommunicatie

Communicatietips

Je hebt je communicatieplan gemaakt en je communicatiemix bepaald? Dan geven we je graag nog tips om helder en verbindend te communiceren.
Ga snel naar...

Heldere taal

Voor eender welke doelgroep geldt altijd: teksten moeten toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Doordat we steeds meer online lezen, lezen we ook anders: meer versnipperd en minder geconcentreerd. Korte en heldere teksten zijn dus een must.

 • eenvoudige woorden, geen vaktaal
 • vermijd figuurlijk taalgebruik
 • vermijd afkortingen en letterwoorden
 • maak actieve en korte zinnen
 • gebruik spreektaal
 • humor kan anders geïnterpreteerd worden, let daarmee op
 • zorg voor een logische opbouw en structuur in je tekst (door kleurgebruik, opsommingstekens, kadertekstjes ...)
 • één boodschap per alinea
 • prikkelende tussentitels sporen aan om verder te lezen. Een vragende zin is vaak een goed idee.
 • zorg voor blikvangers (zowel in woord als beeld)
 • gebruik namen die je doelgroep herkent
 • kies voor vertalingen waar nodig
 • wees je bewust van de gevoelswaarde van woorden. Termen zoals 'bejaarde' 'allochtoon-autochtoon' 'negers' 'gehandicapten' 'zigeuner' zijn woorden met een negatieve bijklank. Gebruik 'ouder' in plaats van 'moeder of vader', 'partner' in plaats van 'echtgeno(o)t(e)'. Gebruik genderneutrale termen: 'leerkracht' in plaats van 'juf', verpleegkundige, poetshulp ...

Visuele ondersteuning

Alleen tekst trekt niet voldoende aandacht in onze beeldcultuur. Beelden ondersteunen de informatie en kunnen verduidelijken. 

 • kies beelden met stopkracht, die de aandacht trekken naar de tekst
 • gebruik kwalitatief goede beelden
 • sta stil bij de betekenis en de interpretatie van een beeld: ze kunnen verbinden, maar ook verdeeldheid zaaien
 • test ook de beelden uit bij je doelgroep
 • pictogrammen kunnen een tekst verduidelijken als ze niet dubbelzinnig geïnterpreteerd kunnen worden
 • gebruik nooit fake of gemanipuleerde beelden, waarbij bijvoorbeeld een witte hand zwart gemaakt werd
 • vermijd clichés, stereotypes en negatieve beeldvorming
 • noem je ontmoetingsruimte geen mamacafé; vaders zullen zich niet welkom voelen
 • een activiteit 'vlechtjes maken voor papa's' laat uitschijnen dat dat per definitie een taak voor mama's is
 • een moslima hoeft niet altijd een hoofddoek te dragen om herkenbaar te zijn
 • je maakt een ouderavond niet per definitie diverser door couscous en muntthee te serveren

Positieve en authentieke verhalen en rolmodellen

 • Laat gebruikers aan het woord. Wat heeft het aanbod voor hen betekend? Vonden ze makkelijker kinderopvang door de info-avond in het Inloopteam? Was de buddy bij het inburgeringstraject een echte steun om andere gewoontes te leren kennen? Betekent het wekelijkse spelmoment ook een rustpunt voor de ouder en een plek om met andere ouders te babbelen? Authentieke verhalen laten je aanbod tot leven komen en beïnvloeden anderen om het ook eens te proberen.
 • Rolmodellen zijn mensen naar wie anderen opkijken, in wie ze vertrouwen hebben en met wie ze zich identificeren. Influencers zijn rolmodellen met een groot persoonlijk netwerk op sociale media, dat ze inzetten om een boodschap breder bekend te maken (al dan niet tegen betaling in geld of producten). Influencers of rolmodellen met diverse achtergrond inzetten kan helpen om je boodschap breder te verspreiden en geloofwaardiger te maken.