Diversiteitscommunicatie

Interessante websites

Wil je je verdiepen en meer te weten komen over Voorlezen, dan kan je je laten inspireren door deze sites.

Kennis en informatie

Methodieken en materialen

 • Bridging the gap: een project van Arteveldehogeschool, met als overkoepelend doel om de verschuiving van etnomarketing (het tot nu toe gehanteerde principe waarbij met uitgaat van ‘communicatie op maat’ voor elke doelgroep) naar diversiteitsmarketing (inclusieve communicatie) te stimuleren binnen de Vlaamse overheidscommunicatie. Het project leidde tot een uitgebreid persona-aanbod, waarbij de persona gedetailleerd omschreven zijn vanuit diverse aspecten. Dit maakt organisaties bewust van welke rol doelgroepenkennis en het eigen referentiekader spelen bij inclusieve communicatie. 
 • Diversiteitspraktijk.be: een website van Atlas, integratie & inburgering Antwerpen vol informatie en praktische tips rond diversiteitsbeleid en -communicatie.
 • Agentschap Integratie en inburgering werkte de communicatiewaaier uit, bestaande uit een toolbox en een gesprekmodel.

Heldere teksten

 • Wablieft wil de wereld begrijpelijk maken voor iedereen. Onder meer door organisaties te helpen om hun communicatie te vereenvoudigen.
 • Heerlijk helder: de overheidswebsite van Vlaanderen die je helpt om taal helder te krijgen. Met tips op hun website en een wekelijkse nieuwsbrief.
 • Schrijfassistent: de online schrijfhulp ontwikkeld door het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven, in samenwerking met de VRT en De Standaard. Je kopieert je tekst in de website en haalt hem door de checks naar keuze. Je krijgt alternatieven aangereikt.
 • Accessibility.nl: biedt een tool die het leesniveau van je tekst bepaalt.
 • IshetB1.nl is een Nederlandse website van Klinkende Taal en partners. Je kan er een woord invoeren en checken of het B1 niveau is: een woord dat bijna iedereen begrijpt. Je krijgt alternatieven voor moeilijke woorden aangereikt.

Toegankelijke website, technisch bekeken

 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) is een document dat is opgesteld en gepubliceerd door het World Wide Web Consortium (W3C) als onderdeel van hun Web Accessibility Initiative (WAI). De leidraad bestaat uit een verzameling richtlijnen voor de toegankelijkheid van web content. 
 • Colour Contrast Analyser (CCA) helpt je om het juiste contrast te bepalen tussen achtergrond, tekst en visuele elementen op je website, om de leesbaarheid en het leesgemak te vergroten.

Heldere gesprekken

 • De gesprekswijzer van Kind en Gezin helpt je in je communicatie met ouders voor wie het Nederlands een drempel vormt.

Niet-kwetsende taal

 • Woordenlijst diversiteit van de VRT: een woordenlijst die voortdurend in evolutie is. Om te checken hoe je mensen met een handicap of met een migratieachtergrond kan benoemen of aanspreken, hoe je het juiste woord kan kiezen als het gaat over seksuele geaardheid en identiteit ...

Pictogrammen

 • Sclera.be biedt pictogrammen uit heel diverse domeinen aan.
 • Pratenmetelkaar.be is een website van het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant vol hulpmiddelen om de communicatie tussen school en minder talige ouders te verbeteren. Ook bruikbaar in andere contexten.