Autonomie-ondersteunend opvoeden

Opvoeding

Wat zegt de visie Autonomie-ondersteunend opvoeden over opvoeding?

Behoefteondersteunende opvoeding omvat 3 kerndimensies, met name de mate waarin socialisatiefiguren: 

  • autonomieondersteunend of dwingend zijn; 
  • goed gestructureerd zijn of chaotisch te werk gaan; 
  • relationele steun bieden of zich kil en afstandelijk opstellen. 

Een behoeftenondersteunende opvoeding bevordert de groei van kinderen op verschillende ontwikkelingsdomeinen (cognitief, emotioneel, moraliteit, identiteit) en verschillende levensdomeinen (school, vrije tijd, opnemen van huishoudelijke taken...) 

De grondhouding en bouwstenen die elke dimensie typeren, worden uitgebreid besproken in het boek en met praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Bovendien bespreken de auteurs ook het onderzoek dat de verschillende bouwstenen ondersteunt.