Autonomie-ondersteunend opvoeden

Ondersteuning

Wat zegt de visie Autonomie-ondersteunend opvoeden over ondersteuning?

De vraag of ouders getraind kunnen worden in behoeften-ondersteunende opvoeding is een vraag die in recent onderzoek gesteld werd. Beperkte onderzoeken wijzen in de richting van een positief antwoord. Er is echter  nood aan bijkomend onderzoek en ontwikkeling van ZDT-gebaseerde interventies voor ouders.