Autonomie-ondersteunend opvoeden

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) zegt dat elke mens aangeboren psychologische behoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie heeft. De auteurs spreken over de vitamines ABC voor de groei. De bevrediging van deze behoeften dienen als cruciale voedingsstoffen voor persoonlijke ontwikkeling en optimaal functioneren. De ZDT vertrekt vanuit een positief mensbeeld.
Ga snel naar...

Ook in opvoeding kunnen de principes van de ZDT toegepast worden. We spreken van een autonomie-ondersteunende opvoeding als ouders tegemoetkomen aan de drie basisbehoeften bij hun kinderen. Kinderen worden gestimuleerd om autonoom keuzes te maken en zich verder te ontwikkelen en te ontplooien als individu. Ouders doen dan beroep op de intrinsieke motivatie. Als de opvoeding niet of minder aan deze basisbehoeften tegemoet komt, zullen kinderen meer handelen vanuit een verplichtende of controlerende ‘moetivatie’.  

"Net zoals gezonde voeding, heeft je kind ook vitamines nodig om psychologisch te groeien. Die basishouding geeft je als ouder een stevige houvast. (Bart Soenens in de Groeimee.be podcast)"

 

Auteur?

Maarten Vansteenkiste, Hoogleraar Psychologie Universiteit Gent, Bart Soenens, Hoofddocent Psychologie Universiteit Gent

Theoretische basis?

  • Zelfdeterminatie theorie van E. Deci en R. Ryan.  
  • In verband met opvoeding en ontwikkeling: 
    • Ecologische systeemtheorie (Bronfenbrenner) 
    • Sociale Domein Theorie 
    • Hechtingstheorie 

Wetenschappelijke onderbouwing?

De zelfdeterminatie theorie is een intensief onderzochte motivatietheorie over groei en persoonlijkheidsfunctioneren. De theorie werd in verschillende contexten toegepast en onderzocht. De zelfdeterminatietheorie neemt een specifieke plaats in binnen de motivatiepsychologie. 

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team EXPOO
Medewerkers van team EXPOO kijken lachend naar de camera

Het team van EXPOO (Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien) biedt betrouwbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie en kennis. Heb je vragen of suggesties, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Team EXPOO