Afgestemd opvoeden

Opvoeding

Wat zegt de visie Afgestemd opvoeden over opvoeding?

De drie basiselementen van Aware Parenting (Aletha Solter) zijn de basis voor een zelfsturende opvoeding: hechtingsbevorderend ouderschap, democratische discipline en herstel van stress en trauma door ruimte te geven voor emotionele ontlading. Aware parenting heeft 10 leidende principes, richtsnoeren die je helpen doorheen de opvoeding te laveren. 

Door zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van het kind, zal de ouder veel gedragsproblemen voorkomen. Een positieve sturing van kinderen en democratisch disciplineren helpen ouders omgaan met moeilijke situaties in de opvoeding. Straffen en belonen is manipuleren van het kind en leidt niet tot het gewenste effect. Samenwerking stoelt op het natuurlijke verlangen om te helpen of te leren en bevordert het vertrouwen, de zelfsturing en de eigenwaarde van kinderen.