Afgestemd opvoeden

Ondersteuning

Wat zegt de visie Afgestemd opvoeden over ondersteuning?

In een zelfsturende opvoeding handelt een ouder vanuit een afstemming met zichzelf, met het kind en met hun onderlinge relatie. Vaak komt een ouder het eigen niet-weten tegen. Ondersteuning door mensen die dezelfde beweging maken is belangrijk. In een ideale situatie zouden gezin, school en samenleving een pedagogisch draagvlak moeten creëren door op elkaar aan te sluiten en met elkaar af te stemmen. In de realiteit is dat zelden het geval.