Event

Studiedag contextbegeleiding Signs of Safety

Wat is het?

In januari 2021 ging de module contextbegeleiding Signs of Safety - Veiligheidsplanning van start in de Vlaamse jeugdhulp. De module richt zich op het versterken van veiligheid in het netwerk van kinderen bij dreigende uithuisplaatsing. Dat had een belangrijke invloed op hoe er met gezinnen wordt samengewerkt en hoe partnerschap tussen hulpverleners vorm krijgt.

 

Wat zal je leren?

Wetenschappelijk onderzoek bracht dat beter in kaart. Daartoe zijn 72 consulenten van de ondersteuningscentra jeugdzorg of sociale diensten jeugdrechtbank, contextbegeleiders, leidinggevenden en gezinnen geïnterviewd en is de data uit 370 trajecten bestudeerd. 

Op 11 maart 2024 organiseren Opgroeien en Universiteit Gent, vakgroep orthopedagogiek, een studienamiddag in Brussel over dit onderzoek. De studiedag staat stil bij een aantal kernvragen, zoals:

  • Hoe wordt Signs of Safety internationaal geïmplementeerd?
  • Wat kunnen we hieruit leren voor de Vlaamse context?
  • Hoe geven Vlaamse organisaties contextbegeleiding Signs of Safety vorm en wat loopt daarbij goed en minder goed?
  • Welke impact hebben deze trajecten voor organisaties, hulpverleners en gezinnen?

Verder is er ruimte om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

Het programma

12.30 uur Onthaal met koffie  
13.00 uur  Welkom en inleiding op contextbegeleiding Signs of Safety Nele Haedens
Beleidsmedewerker en projectleider, Opgroeien
13.15 uur Bevindingen van het Vlaamse onderzoek naar het implementatieproces contextbegeleiding Signs of Safety Lana De Clercq
Doctor-assistent, Universiteit Gent
13.45 uur What difference makes the difference? An international perspective Mike Caslor 
SofS trainer en consultant
14.25 uur  Op weg naar sterk partnerschap in veiligheid en zinvol meten, een Limburgs streekproduct

Veerle Stulens en Raf Van Hoof

Stafmedewerkers Opgroeien Limburg

14.40 uur Netwerkmoment met koffiepauze  
15 uur Bevindingen van het Vlaamse onderzoek naar de ervaren impact Lana De Clercq
Doctor-assistent, Universiteit Gent
15.20 uur Een bredere reflectie op het zichtbaar maken van impact in de jeugdhulp

Chris Swerts  

EQUALITY//ResearchCollective, HOGENT"    

15.45 uur  Een praktijkverhaal: waar en hoe kan Signs of Safety een verschil maken? Frank Bergen, contextbegeleider de Oever, en een papa en een mama, die een contextbegeleiding Signs of Safety-traject doorliepen
16.20 uur Afsluiter: wat nemen we mee naar de toekomst?

Bram Antheunis

Beleidsmedewerker, Opgroeien

16.30 uur Netwerkmoment met receptie  

Over de organisator

Opgroeien bundelt de krachten om zo veel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien.
De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Het agentschap kiest expliciet voor een geïntegreerde, multi-expertise aanpak en de samenwerking met heel wat partners. Zo worden gezinnen maximaal ondersteund.

Alle Beschikbare sessies

Datum Tijdstip Locatie
11/03/2024 13u00 - 16u30 Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Organisator

Opgroeien

Datum

Binnenkort nieuwe data

Prijs

25

Locatie

Binnenkort nieuwe locaties

Thema's

Signs of Safety
Ook interessant