Opleiding

De kracht van het kleine verschil

Wat is het?

Basismodule: Oplossingsgericht werken 2024 van Kracht Collectief

 

 

Wat zal je leren?

Een 12-daagse opleiding voor iedereen die samenwerkt met mensen. Voor iedereen die verbindend wil werken met een focus op samenwerken, krachten, de gewenste situatie, verandering en vooruitgang. 

Tijdens de opleiding vertalen we naar de aanwezige praktijken. Er is aandacht voor het werken met volwassenen, kinderen en jongeren en systemen.

Het programma

In deze concrete en praktijkgerichte opleiding krijg je een mindset, technieken en een theoretisch kader om je nog verder te bekwamen in het aansluiten bij krachten en mogelijkheden. We focussen op samenwerking, een gewenste richting, het mogelijk maken van verandering en volgende stappen.

We besteden aandacht aan het emotionele klimaat van het gesprek, emoties, onze grondhouding, luisterhouding en een alternatieve manier om problemen te erkennen en verkennen. Van hieruit willen we een ander soort gesprek mogelijk maken. Een gesprek met een andere taal en keuzemogelijkheden. We activeren hoop en vertrouwen, twee noodzakelijke ingrediënten om verandering mogelijk te maken.

We zetten in op het samen construeren van duurzame mogelijkheden en oplossingen. Afgestemd op onze cliënt en zijn of haar context.

De opleiding is actief en voorziet ruimte om te reflecteren en te werken vanuit eigen praktijken.

In deze basisopleiding kan je je vervolmaken als 'oplossingsgerichte practitionar'. 

Een opleiding die niet alleen zuurstof brengt in onze gesprekken en onze gesprekspartners, ook bij onszelf als hulpverlener, coach en of aanbieder. 

Over de organisator

Centrum voor ontwikkeling, opleiding, intervisie en consult voor zorg, hulpverlening, gezinnen en onderwijs.

Organisator

Kracht Collectief

Prijs

€1255

Locatie

Online
Ook interessant