Interventie

Samen zorgen voor jongeren

De ouderreeks ‘Samen zorgen voor jongeren’ maakt het gedachtegoed ‘Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet’ bruikbaar voor het dagelijks opvoeden van tieners. Begrenzen vanuit nabijheid en zorg, met aandacht voor de positieve relatie tussen opvoeder en jongere.

Doelgroep

Het aanbod richt zich tot ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken met kinderen tussen 12 en 18 jaar die onzekerheden, vragen en spanningen ervaren in het dagelijks opvoeden van hun tiener(s). In een kleine groep komen ouders van tieners samen.

Doel

  • Ouders voelen zich (opnieuw/verder) voldoende competent om antwoorden te formuleren op alledaagse opvoedingsvragen en twijfels die zich stellen bij het opvoeden van hun tiener(s);
  • Ouders hebben (opnieuw) voldoende handvatten om verder te investeren in de relatie met hun kind en deze goede relatie verder te bestendigen;
  • Ouders kunnen (opnieuw/verder) begrenzen met zorg voor de relatie met hun kind en dit op een voor hen comfortabele manier.

Aanpak

De ouderreeks bestaat uit vier thematische bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt 2,5 uur. Het tempo van de groep primeert op de inhouden. Dat betekent dat niet in alle groepen dezelfde inhouden aan bod komen. Naargelang de vragen en behoeften, worden accenten gelegd en zullen bepaalde inhouden en technieken minder of meer aandacht krijgen.

  1. Pubergedrag: Aandacht voor typisch tienergedrag en het belang van een warme ouder-kindrelatie. Het typische gedrag wordt gekaderd vanuit ontwikkelingen in het brein en ontwikkelingstaken eigen aan de leeftijd.
  2. Autoriteit en gezag: Vanuit het gedachtegoed van Haim Omer spreken we van een (nieuwe) vorm van gezag met aandacht voor de kracht van taal.
  3. Waakzaam zorgen: Het ontwikkelde concept ‘Waakzaam zorgen’ wordt toegelicht. Vanuit dit model wordt onafgebroken ingezet op de ‘goede relatie’ tussen ouder en kind en de brede omgeving.
  4. Zorg dragen bij (toenemende) spanning: Het ontstaan, herkennen en veranderen van niet-gewenste patronen en het effect op de relatie tussen ouder en jongere komen aan bod.

Over de ontwikkelaars

Sven Bussens heeft twintig jaar klinische praktijkervaring in het werken met kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en andere betrokken actoren. Relaties en gedrag staan hier steeds centraal. Sven is ook actief als stagebegeleider en lesgever voor de opleidingsonderdelen ‘Gezinsondersteuning’ en ‘Coachen’ aan Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Voorts is hij medeoprichter van het Oplossingsgericht Centrum. Hij combineert het geven van workshops, opleidingen, supervisies, intervisies en trainingen met eigen praktijken. Sven is intensief opgeleid in het oplossingsgerichte metamodel en de opvoedingsconcepten ‘nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’.

Besluit commissie

Samen zorgen voor jongeren is een praktijk die ouders, en andere opvoedingsverantwoordelijken, met jongeren samenbrengt rond alledaagse opvoeding. De commissie beoordeelde deze praktijk als goed beschreven en theoretisch onderbouwd. Het programma is gedetailleerd en helder uitgewerkt, ondersteund door waardevol, mooi materiaal. De commissie kijkt met belangstelling uit naar de verdere doorontwikkeling van deze praktijk, evenals naar de ambitie op het gebied van partnerschappen en wetenschappelijk onderzoek.

Ga snel naar...

Indiener

Sven Bussens

Publicatiedatum

Doelgroep

Ouders van tieners

Niveau

Ingediend
Vragen?
Neem dan contact op met:
Portret van Sven  Bussens
Sven Bussens
Maatschappelijk werker en psychotherapeut op het gebied van oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie. Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn
Meer weten

EXPOO verzamelt relevante informatie en kennis over Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet en Waakzaam Zorgen.

Aan de slag

Er bestaat een uitgebreid handboek 'Waakzaam Zorgen voor Tieners' dat de leidraad vormt voor de organisatie van een reeks ouderbijeenkomsten.

Bijleren

Sven Bussens organiseert driedaagse train-de-trainers Waakzaam Zorgen voor Tieners. Deelnemers verwerven de mindset en technieken om ouderbijeenkomsten te begeleiden vanuit de hedendaagse autoriteit en het oplossingsgerichte metamodel.

Ook interessant