Interventie

Multisysteem Therapie (MST)

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve gezinsbegeleiding in de thuissituatie. MST is bedoeld voor gezinnen met jongeren van 10 tot 19 jaar die dusdanig ernstige gedragsproblemen vertonen dat uithuisplaatsing dreigt of de jongere al uit huis geplaatst is.

Doelgroep

Multisysteem Therapie (MST) is bedoeld voor gezinnen met jongeren van 10 tot 19 jaar die ernstige gedragsproblemen vertonen, zoals agressie, spijbelen, plegen van delicten, weglopen, middelenmisbruik en omgang met verkeerde vrienden. Het grensoverschrijdende probleemgedrag doet zich voor op meerdere levensgebieden (zoals thuis, op school of in de vrije tijd) en is dermate ernstig dat de jongere uit huis geplaatst dreigt te worden of uit huis geplaatst is.

Doel

MST voorkomt of verkort uithuisplaatsing van de jongere, door:

  • het verminderen van de ernstige gedragsproblemen van de jongere (waaronder delictgedrag);
  • het versterken van de probleemoplossende vaardigheden van het gezin, de opvoedvaardigheden van de opvoeders en het sociale netwerk, zodat de veerkracht van het gezin wordt vergroot en het gezin beter in staat is problemen duurzaam zelf op te lossen nu en in de toekomst.

Aanpak

MST is een intensieve gezinsbegeleiding van gemiddeld vier tot vijf maanden, waarbij een gezin 24/7 een begeleider ter beschikking heeft.

Wat is de samenhang tussen het probleemgedrag van de jongere en de systemen waarin de jongere zich begeeft? Dat is de hoofdvraag die tijdens de MST begeleiding samen met het gezin wordt beantwoordt. Met systemen wordt het gezin, familie, de school, leeftijdsgenoten en de buurt van de jongere bedoelt. Deze systemen beïnvloeden het gedrag van de jongere.

Als duidelijk is hoe deze systemen het gedrag van de jongere beïnvloeden, gaat men gezamenlijk aan de slag om deze factoren te veranderen zodat ook het gedrag van de jongere verandert. MST werkt met een analytisch model en 9 behandelprincipes die op maat worden ingezet.

De begeleider ontwikkelt met het gezin interventies die bewezen effectief zijn en zich richten op de jongere, het gezin, leeftijdgenoten, school/werk en het sociale netwerk. Het is van belang dat de gezinsleden leren zelf hun problemen op te lossen en succesvoller om te gaan met anderen en formele instanties ter ondersteuning en bevordering van positief gedrag bij de jongere. Door opvoeders en jongeren te versterken in het vermogen problemen op deelgebieden stapsgewijs aan te pakken, wordt het probleemoplossingsvermogen van het gehele gezin versterkt en problemen duurzaam aangepakt.

In de begeleiding is veel aandacht voor (het stimuleren van) de motivatie en betrokkenheid van opvoeders. Engagement is een belangrijk thema in de wekelijkse evaluaties van de gezinstrajecten. De begeleider gaat meerdere keren per week bij het gezin langs.

Verder waarborgt MST een hoge kwaliteit en sterke doelgerichtheid van de hulpverlening door te werken met een gedegen kwaliteitssysteem. Zowel de begeleiders als de supervisor worden bij de start van MST en vervolgens doorlopend getraind (elk kwartaal middels verdiepingstrainingen) door MST-Nederland/België. Ook vindt er wekelijks concrete coaching plaats op casuïstiek in supervisie en consultatie, wordt modeltrouw gemeten en worden alle behandelresultaten gemeten en gemonitord.

Over de ontwikkelaars

Multisysteem Therapie (MST) is in 1985 ontwikkeld door Scott Henggeler e.a. op de Universiteit van South Carolina. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgebreid aangetoond dat de methode succesvol is.

MST-Nederland/België is licentiehouder en kennis- en kwaliteitscentrum voor het behandelprogramma Multisysteem therapie (MST) in Nederland en België. MST wordt uitgevoerd door zorgorganisaties die jongeren met ernstige gedragsproblemen willen behandelen met een bewezen effectief programma om blijvend resultaat te verkrijgen. MST-Nederland/België faciliteert hierbij op alle mogelijke manieren om het best mogelijke behandelresultaat te verkrijgen. Multisysteem therapie is erkend bewezen effectief op de hoogste niveaus en wordt al vanaf 2004 aangeboden in Nederland.

Besluit commissie

De ingediende praktijk MST is kwaliteitsvol omschreven. Het grondplan geeft een duidelijk overzicht van inhoud en proces van MST. Zeer goed beschreven praktijk, die theoretisch onderbouwd is en wetenschappelijk onderzocht. Kan mooi voorbeeld zijn voor andere praktijkbeschrijvingen.

Ga snel naar...

Indiener

MST-Nederland/België i.s.m. Jeugdzorg Emmaüs Mechelen

Publicatiedatum

Doelgroep

12 - 16 jaar, 16 - 18 jaar, 18+

Niveau

Wetenschappelijk onderzocht

Thema

Opvoedings- en Gezinsondersteuning
Vragen?
Neem dan contact op met:
Ook interessant