Interventie

Kinderopvang als basisschakel: een dorp voor kwetsbare gezinnen (De Egeltjes)

De Egeltjes is een kinderopvang+. Vanuit een laagdrempelige basiswerking biedt De Egeltjes ontwikkelingsstimulering voor kinderen en gezinsbegeleiding voor ouders. De Egeltjes richt zich op kwetsbare gezinnen en dat tijdens de zo belangrijke eerste 1000 dagen.

Doelgroep

De doelgroep zijn kinderen met een extra zorgvraag; een ontwikkelings- of taalachterstand, een mentale of fysieke beperking, een diagnose ASS, een moeilijke thuissituatie, kinderen uit een kansarm of kwetsbaar gezin… Het zijn kinderen die zich oprollen als ze zich niet goed voelen en soms hun stekeltjes opzetten. Even belangrijk zijn hun ouders.

Doel

De Egeltjes werkt vóór inclusie en tegen kinderarmoede in Sint-Truiden:

  • kinderen een goede start geven tijdens de kritische eerste 1000 dagen;
  • een veilig nest zijn voor kinderen, van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen op hun tempo;
  • open voor álle kinderen en hun zorgvragen;
  • bijdragen aan een inclusieve samenleving;
  • een plek voor ouders, ouders versterken;
  • kwetsbare gezinnen bereiken die elders uit de boot vallen;
  • onderdeel zijn van het netwerk van gezinnen en vergroten van hun netwerk;
  • gezinsbegeleiding vanuit vertrouwen en op maat;
  • goed genoeg ouderschap realiseren door naast ouders te staan;
  • bijdragen aan het (lokaal) beleid rond kinderopvang en kinderarmoede.

Aanpak

Bij De Egeltjes wordt er ingezet op een lage kind-begeleiderratio, aangevuld met stagiaires en vrijwilligers; wordt er gekozen voor grotendeels hoogopgeleid personeel met ruime kennis op vlak van pedagogie en ontwikkeling en is er voldoende aandacht voor vorming en intervisie. Daarnaast wordt er continu gewerkt aan een brede samenwerking met andere diensten en organisaties in Sint-Truiden.

De Egeltjes werkt met een zelfsturend team. Medewerkers staan in de opvang als kinderbegeleider, maar nemen daarnaast een ruim takenpakket op binnen kindvrije uren. Via werkgroepen wordt er continu vorm gegeven aan verschillende aspecten van de werking, zoals het pedagogisch beleid, de ouderwerking, de vrijwilligerswerking, de buurtwerking.

Daarnaast neemt iedere medewerker als aandachtsbegeleider de zorg op voor een aantal kinderen en hun gezin. De aandachtsbegeleider volgt van bij de start de ontwikkeling van het kind nauw op via een kindvolgsysteem. Dit is de basis voor gerichte stimulering of eventueel doorverwijzing. Daarnaast nemen aandachtsbegeleiders ook een stuk gezinsbegeleiding op, steeds op maat: zij zijn er als ouders met vragen of zorgen zitten, gaan soms op huisbezoek, houden de vinger aan de pols door regelmatige gesprekjes of telefoontjes, gaan mee naar het OCMW als dat nodig is, nemen deel aan LCO’s (Lokaal Cliëntoverleg).

Bij De Egeltjes wordt er ingezet om kwetsbare gezinnen laagdrempelig te bereiken, op verschillende manieren. Bij De Egeltjes zijn er geen wachtlijsten, geen respijtdagen en geen boetes. Wel een inkomensgerelateerde dagprijs, een flexibel opvangplan en de mogelijkheid tot crisis en flexibele opvang ’s avonds en in het weekend. Ouders zijn altijd welkom in de opvang en er is een uitgebreide ouderwerking, van samen koken tot ons gezinsfestival.

Maar uiteindelijk vertrekt alles vanuit een open basishouding en persoonlijke aanpak. Bewust niet kiezen voor ‘professionele afstand’. Wel voor een grote betrokkenheid en maatwerk. Bewust tijd en ruimte maken om in verbinding te gaan, om vertrouwen op te bouwen. Zo wordt er gestreefd naar écht een deel zijn van ‘het dorp’ rond ouders.

Getuigenis

"Kinderopvang kan geen eiland zijn, we moeten ons breder richten willen we effectief iets doen aan de kinderarmoede of willen we effectief iets aan doen dat elk kind een plek in de samenleving kan krijgen"
Thomas Peeters , medewerker De Egeltjes
Kijktijd: 4:44

Over de ontwikkelaars

De Egeltjes is opgericht door Jasmien Pulings, pedagogisch medewerker bij De Egeltjes. Voorheen werkte zij als onthaalouder. Zij merkte dat kwetsbare kinderen tussen 0 en 3 jaar vaak helemaal uit de boot vielen. Ze wilde hier een aanbod tegenover zetten dat persoonlijk, laagdrempelig en niet-stigmatiserend was. Zo ontstond De Egeltjes, vanuit een enorme goesting om kinderen een goede start te geven in het leven.

Het begon met 2 kindjes in de living van Jasmien. Maar de vonk van De Egeltjes sloeg over en nieuwe medewerkers, vrijwilligers, supporters… dienden zich aan, vaak met verbazend veel passie. Vandaag bestaat De Egeltjes 10 jaar en zijn we een zelfstandige vzw, gesubsidieerd voor 22 plaatsen, met een team van 8 gemotiveerde collega’s.

Lees meer over de unieke werking van kinderopvang De Egeltjes in het dubbelinterview met Tine en Heleen.

Besluit commissie

De Commissie beschouwt De Egeltjes als een waardevolle praktijk, met oog voor kwaliteitsbewaking. 

De probleemstelling van deze praktijk is duidelijk. Het is een beschrijving van structurele problemen die een kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang voor kwetsbare gezinnen verhinderen. Inclusie is een van de belangrijke kenmerken van deze praktijk. Er wordt duidelijk werk gemaakt van het uitdragen van de visie en het verspreiden van concrete instrumenten die de werking ondersteunen. 

Het is positief dat er zelfevaluatie gebeurt, maar er is nog geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dat de effectiviteit van de praktijk kan aantonen. De Egeltjes wil vooral anderen inspireren, maar randvoorwaarden voor de realisatie moeten door het algemeen beleid Kinderopvang versterkt worden.

Ga snel naar...

Indiener

Tine Quintiens

Publicatiedatum

Doelgroep

0 - 3 jaar, Ouders van jonge kinderen

Niveau

Goed beschreven
Vragen?
Neem dan contact op met:
Portret van Tine Quintiens
Tine Quintiens
pedagogisch medewerker
Ook interessant