Aanvragen crisisjeugdhulp en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Cijfers op maat

Ga snel naar...

Aanvragen crisishulp

Voor meer gedetailleerde info over de aanmelders bij het crisismeldpunt, de aard van de vragen, de soort opgestarte crisishulp, etc... Verwijzen we naar het cijferrapport crisismeldpunten

Aanmeldingen en aanmelders bij de intersectorale toegangspoort.

Onderstaande grafiek geeft aan hoeveel jongeren bij de intersectorale toegangspoort worden aangemeld en door welk type aanmelder.  Er kan gefilterd worden op regio van de intersectorale toegangspoort waar de aanvraag werd ontvangen, geslacht, leeftijd en 1g1p regio o.b.v. domicilie adres kind/jongere. Daarnaast geeft ‘diagnostiek naar soort MDT’ weer hoe vaak een erkend MDT-diagnostiek aanlevert in het aanvraagdocument. Hierbij kan gefilterd worden op het soort MDT.

Aard van de nieuwe hulpvragen bij de intersectorale toegangspoort

Het onderstaand dashboard geeft alle nieuwe hulpvragen naar sector, typemodule en type handicap. Er kan gefilterd worden op de regio van de intersectorale toegangspoort waar de vraag in regie werd genomen, op de leeftijd, geslacht, domicilie (1g1p regio) en eventuele handicap van het kind/jongere. Daarnaast geeft ‘aantal jongeren met een nieuwe hulpvraag naar cliënthandicap’ weer hoeveel van de nieuwe aanvragen een handicapcode hebben en een clustering van die handicapcodes in een aantal grotere domeinen.

Aard van de opgestarte hulp via de intersectorale toegangspoort/aandeel gerechtelijke hulp

Het onderstaand dashboard schetst een beeld van het aantal jongeren waarvoor niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in een voorziening wordt opgestart per sector en typemodule. Er kan gefilterd worden op de regio van de intersectorale toegangsport waar de vraag in regie werd genomen, op de leeftijd, geslacht en domicilie adres kind/jongere (1g1p regio). Daarnaast geeft ‘aantal jongeren’ opgestart al dan niet gerechtelijk een beeld van het aantal opgestarte trajecten in de vrijwilligheid of op vraag van een jeugdrechter. 

Aard van de wachtenden bij de intersectorale toegangspoort

Het onderstaand dashboard geeft aan hoeveel jongeren op hulp wachten naar sector en aanbod waarop wordt gewacht (typemodule) en type handicap. U kan filteren op de regio van de intersectorale toegangspoort waar de vraag in regie werd genomen, op de leeftijd, geslacht en eventuele handicap van het kind/jongere en 1gezin1plan in de regio. Daarnaast geeft ‘aantal wachtenden naar cliënthandicap’ weer hoeveel van de wachtenden een handicapcode hebben en een clustering van die handicapcodes in een aantal grotere domeinen. 

Rugzakmiddelen toegekend door de intersectorale toegangspoort

In het eerste dashboard wordt een overzicht van het aantal minderjarigen en het aantal dossiers waarvoor er intersectoraal prioritair te bemiddelen hulpmiddelen (IPH) werden toegekend per sector. Het gaat hier over rugzakmiddelen waarmee boven op een reguliere plaatsing zorg op maat kan worden ingekocht.  In het tweede dashboard worden het aantal toegekende persoonsvolgende convenanten in beeld gebracht per type. Het gaat hier over rugzakmiddelen waarmee hulp bij een VAPH-voorziening kan worden ingekocht voor korte of lange trajecten.

Priorvragen gesteld bij de intersectorale toegangspoort

Indien een hulpvraag volgens de aanmelder niet langer kan wachten, kan een prior vraag worden ingediend. De intersectorale toegangspoort beoordeelt die dan op inhoudelijke criteria en houdt rekening met een quotum om die al dan niet toe te kennen.  

In het onderstaand dashboard wordt een overzicht gegeven van het aantal ingediende priorvragen per sector en typemodule naar gevolg (goedgekeurd of afgekeurd). U kan filteren op jaartal, regio waar de prior vraag werd ingediend, de soort priorvraag en de aanmelder (naar categorie en werkvorm). Voor de goedgekeurde prior vragen wordt de termijn tot effectieve opstart getoond, voor de afgekeurde de reden van afkeuring. 

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Het team Beleidsonderbouwing bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Beleidsonderbouwing