De dag van

Ward, logistiek medewerker De Grubbe: “Achter de schermen zorgen we ervoor dat alles vlot loopt"

Ward is een van de vijf logistieke medewerkers in gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg. Dat team zorgt voor heel wat praktische ondersteuning, van bestellingen opvolgen tot jongeren begeleiden als ze zich verplaatsen in het gebouw en bezoek elke dag mee in goede banen leiden. Ward is ook ondersteuner van digitale zittingen en ICT-aanspreekpunt. Onmisbare taken in een bijzondere context.
Ward, logistiek medewerker in De Grubbe in Everberg, stapt uit een elektrische bestelwagen

Benieuwd naar de werkdag van logistiek medewerker Ward? Hij neemt je mee op pad in gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg.

07:30 Planning overlopen en vaste taken uitvoeren

Ward is deze ochtend vroeg gestart. Hij kijkt zijn mailbox na en overloopt de planning voor de digitale zittingen voor de jeugdrechtbank. “De jongeren die in De Grubbe verblijven moeten minstens een keer ­­- en vaak meer - voor de jeugdrechter verschijnen. Sinds april 2021 kan dat via een digitale zitting, als de jongere daarmee instemt. Zo moeten ze zich niet meer verplaatsen naar de rechtbank.”

Ward is een van de twee collega’s in De Grubbe die ervoor zorgen dat die online zittingen vlot verlopen. Hun functie: video conference assistant of kortweg VCA. “Vandaag zijn er voorlopig vier gepland, maar in de loop van de dag kunnen er nog zittingen bijkomen.”

Er is elke dag een reeks vaste taken, die probeert Ward zoveel mogelijk in de voormiddag te doen. Het gaat dan om zaken zoals de bestelling en verdeling van het brood en de maaltijden, post en andere leveringen mee opvolgen.

09:30 Eerste digitale zitting

Logistiek medewerker Ward tijdens een digitale zitting

De eerste digitale zitting start om 9.45 uur. Ward gaat naar een van de twee gespreklokalen met aangepast technisch materiaal: een camera en microfoon, een beeldscherm aan de muur en een beveiligde laptop. Terwijl hij de verbinding met de rechtbank controleert, krijgt hij een telefoontje. De begeleider uit de leefgroep laat weten dat Joshua*, de jongere, het niet ziet zitten om naar de zitting te komen. Met wat vertraging, maar nog net op tijd, zit Joshua even later toch klaar voor het scherm. “Heb je stress?”, vraagt Ward. “Ça va”, luidt het antwoord.

Ward blijft tot het einde van de zitting in de buurt van het lokaal. “Soms is het al na vijf minuten gedaan, soms na drie kwartier.” In het geval van Joshua: om 9.55 uur. De rechter heeft het verblijf van Joshua in De Grubbe met een maand verlengd. Hij moet nu naar het leslokaal in de leefgroep, Ward begeleidt hem tot daar.

10:10 Redder in nood bij printproblemen

Collega Laura belt Ward omdat ze niet meer kan printen. Ward belooft zo snel mogelijk langs te komen. “Ik ben ook ICT-aanspreekpunt. En als ik het probleem niet kan oplossen, is er een contactpersoon bij de ICT-helpdesk in Brussel.”

“We zijn heel veel onderweg. Daarom hebben we ook een elektrisch wagentje om materiaal snel te kunnen vervoeren tussen de verschillende gebouwen.” Op weg naar Laura, passeert Ward een lokaal met persoonlijke spullen van de jongeren. Hij neemt de jas mee van Marnix*.

“Als de jongeren binnenkomen mogen ze alleen hun kleren en schoenen houden. Hun jas, broeksriem, portefeuille, gsm, ringen … moeten ze allemaal afgeven. De ouders die op bezoek komen mogen extra kleren, tijdschriften en boeken meebrengen. Die controleren we altijd grondig voor de jongere ze krijgt, om zeker te zijn dat er geen verboden voorwerpen worden binnengebracht.”

“Achter de schermen zorgen wij ervoor dat alles vlot loopt”
Logistiek medewerker Ward stapt uit een auto
Ward, logistiek medewerker De Grubbe

10:40 Jongere Marnix* naar de rechtbank

Nadat Ward de printer aan de praat heeft gekregen, gaat hij naar de leefgroep van Marnix*. Hij moet vandaag naar de rechtbank. Ward begeleidt hem door het gebouw en geeft Marnix zijn jas terug.

“Ik heb er goede hoop op”, klinkt het bijna licht euforisch bij Marnix, terwijl hij door de gangen richting de uitgang wandelt. Hij wordt opgewacht door twee agenten. Een van hen fouilleert Marnix in een apart lokaal en daarna wordt hij geboeid meegenomen in de combi, op weg naar de rechtbank.

Ward: “Een digitale zitting gaat veel sneller en vraagt minder begeleiding. Dat is efficiënter voor iedereen. Ik verwacht dat digitaal nog meer gebruikt zal worden.”

“Een digitale zitting gaat veel sneller en vraagt minder begeleiding. Dat is efficiënter voor iedereen. Ik verwacht dat digitaal nog meer gebruikt zal worden”
Logistiek medewerker Ward stapt uit een auto
Ward, logistiek medewerker De Grubbe

12:10 Middagpauze

Logistiek medewerker Ward vult de voorraad aan

Ward spreekt tijdens de middag af om samen met zijn collega Jurgen iets te eten. Dat doen ze in het lokaal van hun team, waar ook heel wat spullen worden bewaard. “Deze voorraden vullen we vooral tijdens het weekend aan, dan is het iets rustiger."

14:30 Extra digitale zitting

Er is een extra zitting ingepland. Ward begeleidt er deze namiddag nog drie.

“Het kan hier best druk zijn. Sinds we in het nieuwe gebouw zitten, hebben we veel meer werk, en dat is ook niet altijd zichtbaar. Gelukkig zijn we in het team goed op elkaar afgestemd. Onze taken zijn gevarieerd en gaan heel breed.”

“Net zoals iedereen hier dragen wij een alarmknop en een telefoon. Als er een probleem is met een jongere weerklinkt het alarm en gaan we ook kijken of we kunnen helpen. Alle medewerkers die contact hebben met de jongeren kregen daarom een cursus agressiebeheersing. Het blijft natuurlijk een bijzondere omgeving om in te werken.”

*Joshua en Marnix zijn fictieve namen.

5 weetjes over gemeenschapsinstelling De Grubbe

 1. In De Grubbe verblijven 45 jongens tussen 14 en 18 jaar die verdacht worden van ernstige feiten. De Grubbe fungeert als oriëntatiecentrum.

  Binnen vijf dagen na een plaatsing verschijnt de jongere opnieuw voor de jeugdrechter. Die kan het verblijf met een maand verlengen. In die tijd maakt het multidisciplinair team een verslag met een advies over de verdere begeleiding. De verdere begeleiding wordt meestal door de jeugdrechter gevolgd. Het verblijf kan dan nog eens met maximum een maand verlengd worden.

  Een jongere kan dus maximum twee maanden en vijf dagen worden geplaatst in De Grubbe.
   
 2. Voor 43% van de jongeren is er na De Grubbe een vervolgtraject in een andere gemeenschapsinstelling. Zij komen dan in De Kempen of De Zande terecht. De anderen stromen uit en gaan naar huis of naar een andere jeugdhulpvoorziening.
   
 3. De Grubbe is voorlopig de enige gemeenschapsinstelling waar videoconferenties al echt tot het dagelijkse leven behoren. Jongeren verschijnen dan tijdens een digitale zitting voor de jeugdrechter. “Dat heeft te maken met de grote doorstroom en de korte verblijfsduur”, zegt Magda Massoels, afdelingshoofd gemeenschapsinstellingen. “Ook in de andere campussen werken we met videoconferentie, maar daar verschijnen jongeren toch nog vaker fysiek voor de rechtbank.”

  Bij een videoconferentie nemen ook de ouders (of de wettelijk vertegenwoordigers), de advocaat van de jongere, de consulent van de sociale dienst van de jeugdrechtbank en eventueel het openbaar ministerie deel vanuit de gemeenschapsinstelling, de rechtbank of hun eigen werkplek.
   
 4. De Grubbe wordt grondig vernieuwd en uitgebreid.

  In juli 2020 is een nieuwbouw in gebruik genomen met 5 leefgroepen voor telkens 9 jongens. En dit jaar is gestart met de bouw van een tweede leefgroepencomplex, met nog eens 35 plaatsen. Als dat klaar is op 1 september 2022 zal De Grubbe dus een totale capaciteit van 80 plaatsen hebben. De leslokalen en de sportinfrastructuur bevinden zich sinds 2016 in een nieuw gebouw.
   
 5. Dankzij de uitbreiding is De Grubbe op 1 september 2022 klaar zijn voor zijn nieuwe rol: een oriëntatiecentrum worden voor alle jongeren van wie de jeugdrechter oordeelt dat gesloten opvang noodzakelijk is. Dan gaat het Jeugddelinquentiedecreet in en wordt de zogenaamde Everbergwet opgeheven.

Meer weten over de toekomst van De Grubbe?

Gerelateerde vacatures
Kom jij ook werken bij ons?
Andere verhalen
Kom je ook werken bij ons?
Wij zijn op zoek naar 25 nieuwe collega's! Bekijk alle vacatures.