De dag van

Stijn, intersectorale medewerker: “Ik zet de eerste 1000 dagen mee op de agenda”

Sinds 2018 werken in de lokale Kind en Gezin-teams een 35-tal intersectorale medewerkers. Stijn is een van hen. Intersectorale medewerkers zijn professionele ’hoppers’ die thuis zijn in allerlei thema’s. Niet alleen switchen ze fysiek tussen gemeenten en partners, ook inhoudelijk zijn ze van veel markten thuis.

Stijn

 • Licentiaat medisch-sociale wetenschappen.
 • Woont in Waarloos-Kontich.
 • Heeft een zoon en dochter.
 • Is intersectorale medewerker in de lokale Kind en Gezin-teams Zuid Oost Rand Antwerpen en Neteland.
 • Werkt sinds 2004 voor Kind en Gezin, eerst als teamverantwoordelijke in Antwerpen en sinds 2018 als intersectorale medewerker.
“Het is mijn taak om de eerste 1000 dagen mee op de agenda te zetten”
Stijn De Haes intersectoraal medewerker bij Kind en Gezin
Stijn, intersectorale medewerker

We spreken Stijn aan het begin van een - alweer - gevarieerde dag met veel overlegmomenten. “Je moet voor deze job goed kunnen plannen, helder communiceren en mee zijn over verschillende thema’s. Ook mentaal vlot kunnen switchen van het ene onderwerp naar het andere is belangrijk.”

“Ik ben blij dat ik deze functie kon starten met veel voorkennis over preventieve gezondheidszorg, want als ‘junior’ is het een hele kluif om je in de verschillende thema’s van Opgroeien in te werken. Ik moest in het begin vooral bijleren over het beleidsdomein kinderopvang. Tijdens overleg met externe partners kijkt men immers al snel eens naar ‘Stijn van Opgroeien’ om de agendapunten over onze doelgroepen uit te leggen. Ook in het lokale team komt de inbreng over organisatie- en beleidsgebonden thema’s en nieuwe richtlijnen of projecten vaak van de intersectorale medewerker. Dan is het nuttig dat je een goedgevuld rugzakje vol achtergrondinformatie hebt. (glimlacht) Na vier jaar durf ik wel zeggen dat dit een heel uitdagende, verbindende, en vooral ondersteunende samenwerkingsfunctie is.”

Stijn De Haes intersectoraal medewerker bij Kind en Gezin

Ook benieuwd hoe de dag van Stijn eruitziet?

8:30 Mails checken

Stijn start zijn dag altijd met een grondige blik op zijn mailbox: hij checkt zijn mails en volgt de afspraken uit overlegmomenten van de voorbije dagen op. “Zo was ik vorige week moderator op het perinataal bovenlokaal netwerkoverleg van de regio Mechelen-Boom-Mortsel-Lier-Bonheiden. Alle belangrijke actoren en partnerorganisaties, van de Huizen van het Kind tot de ziekenhuizen, namen deel om informatie uit te wisselen over actuele pré- en perinatale thema’s. Ik heb er als partner ons agentschap en de dienstverlening van de lokale Kind en Gezin-teams voorgesteld met betrekking tot kwaliteitsvolle dienstverlening in gezinstrajecten. Ook Born in Belgium, een platform om zwangere vrouwen in kwetsbare situaties te ondersteunen, en het expertisecentrum De Kraamvogel kwamen aan de beurt. Zo’n overleg vraagt daarna nog wat opvolgingswerk.”

10:00 Overleg via Teams met lokaal bestuur

“De lokale besturen zijn heel belangrijke partners geworden. Maar geen enkele stad of gemeente is dezelfde. Ik heb in de vier eerstelijnszones in mijn werkingsgebied geen grootstad, wel kleinere  steden zoals Lier en Mortsel en een heleboel kleine gemeenten. Het is belangrijk dat ze allemaal op de hoogte zijn van alle evoluties binnen Opgroeien en dat ze weten waarvoor ze allemaal bij mij terechtkunnen. Ik probeer hen te ondersteunen in hun rol voor het uitbouwen van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid en zorg voor verbinding met het lokale team. Die lokale besturen hebben allemaal dezelfde opdrachten, maar zeker niet evenveel middelen en mensen. Ik moet het dus telkens anders aanpakken.”

11:00 Overleg voorbereiden

“Het vraagt heel wat planning om het overzicht te bewaren over de verschillende projecten waar ik bij betrokken ben. Mijn agenda zit vaak vol met vergaderingen, en ook de voorbereidingen moet ik goed plannen. Dat is belangrijk om een degelijk overleg te hebben, waarin de juiste dingen aan bod komen.”

“Zo probeer ik tijdens de vergaderingen met partners uit de eerstelijnszones of in andere samenwerkingsverbanden te focussen op - 9 maanden tot 3 jaar. Vaak gaat veel aandacht naar hulpbehoevenden en zorg. Dan is het mijn taak om de eerste 1000 dagen mee op de agenda te zetten.”

“De samenwerking met ziekenhuizen hoort ook bij onze opdracht. De nieuwe regelgeving over gegevensdeling en -verzameling, prenatale dienstverlening, zorgafstemming en zeker ook de zorggarantie komen allemaal aan bod in de gespreksronde die nu loopt. Voor mij gaat dat over drie ziekenhuizen, in Bonheiden, Lier en Edegem.”

Stijn De Haes intersectoraal medewerker bij Kind en Gezin
Wouter Appeltans

13:00 Middagjournaal meepikken

“Ik heb geen vaste werkplek. Soms vind je me in de Hallepoortlaan in Brussel, soms in de provinciale afdelingen of in een van de twee regiohuizen, maar de voorbije jaren werk ik natuurlijk ook heel veel thuis en verloopt het meeste overleg via Teams. Als ik tijdens de middagpauze thuis ben, pik ik tijdens mijn gezonde lunch graag het middagjournaal mee.”

“Heel veel overleg gaat door bij partners, zoals in gemeentehuizen. Meestal is er dan ook een consultatiebureau in de buurt. Ik probeer daar na een overleg eens binnen te springen om te horen hoe het gaat met de collega’s. Het is heel leerrijk om contact te houden. Ik kan hen dan ook ineens kort meedelen hoe het overleg is verlopen, welke thema’s zijn besproken en welke afspraken er zijn gemaakt.”

14:00 Teamoverleg: elke week bij een ander team

“Elke maandag is er teamoverleg met alle collega’s in mijn twee lokale teams. Ik wissel af zodat ik de collega’s van elk team om de twee weken zie. Het is soms wat zoeken om je tijd en aandacht over twee teams te verdelen. Als ik niet kan deelnemen, zet ik soms ook dingen ter info op de agenda en ben ik beschikbaar om op vragen te antwoorden. Als ik wel kan deelnemen, deel ik informatie van partners en vanuit Opgroeien, wisselen we informatie en ervaringen uit en pik ik signalen of problemen op. Ik maak afspraken met mijn teamgenoten om timings en projecten op te volgen.”

“Een keer per maand komen we trouwens ook samen met alle intersectorale medewerkers van Opgroeien: dat is het VIM-overleg (Vlaams overleg Intersectorale medewerkers). Ja, wij hebben wel iets met afkortingen. (lacht) Daar is telkens iemand van het management van Opgroeien of een trekker van een themateam om beleidsinformatie te briefen. De intersectorale medewerkers brengen alle actuele info uit het veld. Aansluitend is er telkens nog een leercirkel, waar we een bepaald thema of de aanpak ervan uitdiepen en ervaringen delen.”

16:00 Oekraïnecrisis mee opvolgen

“Ons werk hangt heel erg samen met de actualiteit en is dus contextgedreven: corona, kinderopvang en nu ook Oekraïne. Recent informeerde ik de lokale besturen, eerstelijnszones en Huizen van het Kind over ons aanbod voor Oekraïners op de vlucht. Ik ben aanspreekpunt en bekijk met elk van hen hoe we kunnen samenwerken. Ik leg ook de verbinding met de consultatiebureau-teams.”

“Tijdens het teamoverleg hebben we de informatie over de aanpak op intranet en opgroeien.be overlopen. Niet alle collega’s kunnen daar tijd voor vrijmaken, dus ik probeer vanuit mijn functie de verwachtingen helder te krijgen en de samenwerking en dienstverlening te ondersteunen. We vertalen die algemene aanpak zo goed mogelijk naar onze lokale situatie en maken praktische afspraken met de lokale partners.”

“Mijn werk hangt heel erg samen met de actualiteit: corona, kinderopvang, en nu ook Oekraïne”
Stijn De Haes intersectoraal medewerker bij Kind en Gezin
Stijn De Haes, intersectorale medewerker

20:00 Lokaal Overleg Kinderopvang

Overlegmomenten Huis van het Kind zijn vaak overdag, maar in bepaalde periodes heb ik ook een tot twee avondvergaderingen per week. Vooral in het voor- en najaar komt dat allemaal wat samen. Ik vind het heel belangrijk om daar aanwezig te zijn als lokale partner, maar ook om ondersteuning te bieden en signalen op te pikken en mee te nemen naar het beleid.”

“Vanavond neem ik deel aan een Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Het LOK is een van de vele adviesraden die in gemeenten actief zijn. Het is het platform waar lokaal afspraken gemaakt worden over de opvang van kinderen. Ik ondersteun het overleg door bijvoorbeeld de keuzes toe te lichten die gemaakt worden vanuit Opgroeien, zoals over BOA (buitenschoolse opvang en activiteiten) en nieuwe uitbreidingsrondes en volg er ook lokale initiatieven mee op.”

3 weetjes over intersectorale medewerkers

Stijn De Haes intersectoraal medewerker bij Kind en Gezin
Wouter Appeltans
 1. Ze werken vaak in meer dan een Kind en Gezin-team. De teams van Stijn omvatten maar liefst zestien gemeenten: Zuid Oost Rand Antwerpen (Kontich, Edegem, Lint, Hove, Boechout, Mortsel, Borsbeek en Wommelgem) en Neteland (Duffel, Lier, Ranst, Nijlen, Berlaar, Putte, Heist-op-den-Berg en Bonheiden). Die gemeenten zijn georganiseerd in vier eerstelijnszones.
   
 2. Hun netwerk is heel breed. Stijn: “Je leert voor alle thema’s heel veel mensen kennen. Dankzij dat netwerk kunnen wij onze opdrachten vanuit Opgroeien en vanuit ons lokaal team uitvoeren. We hebben vaak ook meerdere petten op. Soms spreek je vanuit het beleid van Opgroeien. Op andere momenten zet je een lokale bril op vanuit de gezinstrajecten die we organiseren om zo mee na te denken over de manier waarop mijn teams hun werk kunnen doen. Die afwisseling vind ik fijn.”
   
 3. Kinderopvang is een belangrijk thema. Er is veel vraag en heel vaak te weinig aanbod. Stijn: “Als intersectorale medewerker ondersteun je de lokale loketten kinderopvang of informeer je de lokale besturen bij uitbreidingsrondes of een aanvraag voor een vergunning. We ondersteunen de lokale besturen zodat ze de opvanginitiatieven in hun gemeente op de juiste manier informeren en er genoeg aandacht gaat naar opportuniteiten voor laagdrempelige, betaalbare opvang.”
Andere verhalen
Kom je ook werken bij ons?
Wij zijn op zoek naar 25 nieuwe collega's! Bekijk alle vacatures.