Het verhaal van

Laura, expert digitale communicatie: "Ik verplaats me altijd in de rol van de websitebezoeker"

Laura werkt sinds 2019 als expert digitale communicatie bij Opgroeien. Zij ondersteunt bij alle online communicatie, voornamelijk websites en social media. In 2021 zette ze mee haar schouders onder de nieuwe kindengezin.be, met ruim 3,2 miljoen bezoekers per jaar een belangrijk communicatiekanaal van Opgroeien. Benieuwd hoe ze dat aanpakte?

Hoe ziet jouw droomsite eruit?

Laura Vanderveken van team Communicatie kijkt lachend in lens

"Ik vind het vooral belangrijk om je in de rol van de bezoeker te verplaatsen. Familie en vrienden uit mijn omgeving zijn zwanger of hebben jonge kinderen. Zo ben ik zelf ook tante van Elise en Ruben, de kindjes van mijn zus, en ken ik heel wat jonge gezinnen. Door mijn omgeving kan ik me goed verplaatsen in hun leefwereld en hoe zij op zoek gaan naar informatie over jonge kinderen. Mijn doel is om hun zoektocht makkelijker te maken."

"Een gebruiksvriendelijk platform, waar je snel je weg in terugvindt en niet in kan verdwalen helpt onze bezoekers zo veel vooruit. Als ik dat kan bereiken, is mijn opzet geslaagd."

Waarom moest er een nieuwe kindengezin.be komen?

"Voor ik aan de slag ging bij het agentschap, waren er al plannen om de kindengezin.be aan te pakken. De site was 10 jaar oud en op die tijd is er heel wat veranderd in het digitale landschap: we lopen allemaal rond met een smartphone en gaan intuïtiever op zoek naar informatie. Een groot contrast met alle mapjes aan informatie op de oude site. Hoog tijd dus om onze site volledig opnieuw uit te denken."

Een groot project. Hoe ben je daaraan begonnen?

"Ik startte direct met een grondige analyse van de ondertussen oude kindengezin.be: Wat loopt er goed? Wat moeten we anders of beter aanpakken? Welke noden zijn er bij onze doelgroepen? Zo kwam ik tot een lijst met belangrijke aandachtspunten. En het grootste issue dat bovenaan mijn prioriteitenlijstje prijkte: de site responsief maken! Zo kunnen we alle bezoekers bedienen, vanop eender welk toestel. Naast mijn eigen analyse, had ik uiteraard ook input nodig van de échte gebruikers: ouders, eigen medewerkers, partners … We zijn er voor alle gezinnen met jonge kinderen in Vlaanderen en Brussel, dat zijn er dus heel wat. We willen hun verwachtingen en noden centraal zetten."

De gebruikers centraal, een mooi uitgangspunt. Hoe bracht je hun noden in kaart?

"Dat was een enorme oefening, waarvoor we samengewerkt hebben met onze communicatiepartner Kunstmaan. Samen zetten we een grootschalig gebruikersonderzoek op poten met online bevragingen en diepte-interviews om na te gaan hoe we onze site beter en gebruiksvriendelijker kunnen maken."

"Via onze eigen socialemediakanalen lanceerden we een online bevraging om de structuur van onze site te testen. Aangezien dat we daar al een sterke community opgebouwd hebben, wierp dit zijn vruchten af. Niet alleen ouders, maar ook professionals, vanuit onze organisatie en partners, namen deel aan de gebruikerstest. Zo voelden we ook hun noden aan. Er bleek een duidelijk verschil te zijn in de manier waarop ouders of professionals naar informatie zoeken op onze site. Dat was zeer belangrijke info om mee te nemen in de uitwerking van de site."

"Kunstmaan plande ook tal van interviews met ouders, partners en interne medewerkers om hun noden en verwachtingen dieper te bevragen. We kregen een inkijk in de vragen die ze zich écht stellen of problemen waar ze tegenaan lopen. Deze gesprekken leverden ons verhelderende inzichten op. Zo kwamen er een aantal aandachtspunten naar boven om kwetsbare of anderstalige gezinnen nog beter te betrekken in onze nieuwe website. De feedback van de gebruikerstest en interviews verwerkten we in de voorbeeldstructuur van de site. Daarna lanceerden we een tweede gebruikerstest om alles te kunnen finetunen."

“Er bleek een duidelijk verschil te zijn in de manier waarop ouders of professionals naar informatie zoeken op onze site. Dat was zeer belangrijke info om mee te nemen in de uitwerking van de site”
laura_expert_digitale_communicatie_lachend_laptop
Laura, expert digitale communicatie

"Het resultaat van dit onderzoek was een prototype van de site. Ons webteam ging daarmee aan de slag en bestudeerde de nieuwe informatiestructuur grondig."

En dan starten de bouwwerken. Hoe pakte je dat aan?

website_kind_en_gezin_themas

"Het hele onderzoekstraject liep in 2020, in 2021 startte de technische opbouw én invulling van de site. We hebben ook heel wat technische keuzes moeten maken om het contentmanagementsysteem op punt te zetten. En tot slot moesten we knopen doorhakken over hoe het er allemaal moest gaan uitzien, het design dus."

"Alle input uit het onderzoekstraject namen we mee in het technisch verhaal en de inhoudelijke invulling. De gebruikerservaring staat centraal in héél onze site."

"Ons communicatieteam ging begin 2021 aan de slag met alle content: we zochten een goed evenwicht tussen wat onze bezoekers willen weten en hoe we onze expertise naar buiten kunnen brengen. Hierin kregen we ondersteuning van onze inhoudelijke experten. Zij zorgen voor wetenschappelijk onderbouwd advies over maar liefst 13 thema’s. Onze redactieploeg zorgde voor de vertaling van deze content naar webcopy: vlotte, scanbare teksten met opsommingen, highlights en vetgedrukte kernwoorden, behapbare boodschappen in eenvoudig taalgebruik …"

"Heldere iconen, informatieve beelden en videomateriaal ondersteunen onze boodschappen doorheen heel onze site." 

Dit gebeurde allemaal in volle coronaperiode. Hoe verliep de samenwerking?

"Corona gooide regelmatig wat roet in het eten en dat was niet eenvoudig. De wisselende coronamaatregelen zorgden voor extra workload voor iedereen binnen ons agentschap, ook voor ons communicatieteam. Daardoor zijn we wat later dan voorzien van start kunnen gaan met het project."

"Het was een hele uitdaging om zo’n groot project te managen van thuis uit. Gedurende het hele project werkte iedereen vanuit 'zijn kot', dat maakte het er zeker niet makkelijker op. Een collega uit het communicatieteam is in januari bij ons gestart, ik had haar tot een paar weken geleden zelfs nog nooit in levende lijve gezien! Ik ben er best trots op dat we dit als team hebben kunnen neerzetten in soms pittige omstandigheden. We hebben het toch maar gedaan!" (lacht)

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen op de nieuwe kindengezin.be?

"Eerst en vooral hebben we de informatie voor ouders en voor professionals uit elkaar gehaald. Dat liep op de vorige site door elkaar, waardoor ouders soms verdwaalden. Professionals hebben voortaan een apart luik met informatie over erkenning, vergunning, subsidies en beleid. Elke sector van Kind en Gezin vindt er informatie op maat. De content is netjes gescheiden, maar de nodige crosslinks zorgen ervoor dat professionals ook gemakkelijk de juiste info vinden op de webpagina’s voor ouders."

"Daarnaast zetten we in op nuttige en bruikbare content, die goed gestructureerd en makkelijk te vinden is. De verwachtingen van de ouders zijn ons vertrekpunt voor een logische opbouw van de pagina’s. Dankzij de inzichten uit het gebruikersonderzoek, brachten we belangrijke thema’s naar voren, bijvoorbeeld slapen. Ook onze campagne om beweging bij baby’s te stimuleren zetten we in de spotlight op onze nieuwe site."

Trekt Opgroeien nu resoluut de digitale kaart?

"Onze digitale kanalen en fysieke dienstverlening versterken elkaar en spelen op elkaar in. Ons doel is dan ook om ze zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen: we willen ouders in real life én digitaal begeleiden. Wie zwanger is, kan zich bijvoorbeeld via de website inschrijven op ‘Mijn zwangerschap’ en ontvangt dan wekelijks een nieuwsbrief met tips, leuke weetjes en heldere en correcte informatie op maat. Daarnaast is er ook een startgesprek met een medewerker van het lokaal team. Het fysieke contact tijdens consulten in een consultatiebureau, vullen we aan met informatie op onze website, sociale media …"

"De website past perfect binnen onze communicatiemix, samen met onze sociale media, magazines, brochures en fysieke contacten met alle gezinnen. Het is dus geen of-of- maar een en-en-verhaal!"

Wat brengt de toekomst nog?

"De lancering van de nieuwe kindengezin.be is geen eindmeet, maar een startpunt om alles nog beter uit te werken. Een website staat niet stil, we blijven onze inhoud screenen, aanpassen en actualiseren waar nodig. Naast de statistieken van onze websitegebruikers en paginabezoeken, luisteren we ook naar onze collega’s in het werkveld: Welke vragen stellen ouders aan hen? Welke feedback geven ouders of professionals over vindbaarheid van informatie op de site? Die info is zeer waardevol om onze site verder op punt te zetten."

"We zijn als organisatie mee met onze tijd en willen dat ook blijven. Alle gezinnen met jonge kinderen zowel fysiek als digitaal ondersteunen, zodat elk kind kansrijk kan opgroeien, daar streven we elke dag naar!"

5 weetjes over de website van Kind en Gezin

  1. Per jaar brengen maar liefst 3,2 miljoen gebruikers een bezoekje aan kindengezin.be. Per dag worden er gemiddeld 45.000 pagina's bezocht. 
  2. De nieuwe site telt ongeveer 1250 pagina's
  3. 66% van de bezoekers gebruikt een mobiel toestel (smartphone, tablet) om op kindengezin.be te surfen. 
  4. De meest bezochte pagina's zijn 
  5. In de contactblokjes verschijnen foto's van échte medewerkers van de Kind en Gezin-Lijn. Dat maakt het contact persoonlijker en zo geven we Kind en Gezin een gezicht. 
Andere verhalen
Kom je ook werken bij ons?
Wij zijn op zoek naar 24 nieuwe collega's! Bekijk alle vacatures.