Het verhaal van

Latifa, gezinsondersteuner: “Knuffelen met baby’s is een deel van mijn job"

In Boom wordt één kind op vier geboren in een gezin in kansarmoede. Als gezinsondersteuner focust Latifa op maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar. Maar ook zwangere vrouwen in een kwetsbare context kunnen rekenen op haar. Door haar migratieachtergrond, kan ze zich goed inleven in het onbegrip en de onmacht die veel gezinnen in kwetsbaarheid dagelijks ervaren.

Latifa is gezinsondersteuner bij team Rivierenland en is er voor ouders van in de gemeenten Aartselaar, Schelle, Hemiksem, Niel, Terhagen, Rumst, Reet, Boom, Bornem, Puurs en Willebroek. Ze werkt vaak vanuit het consultatiebureau van Boom. 

Recent zette Latifa haar job in de kijker via de Instagrampagina van de Vlaamse ambtenaar.

Drempelverlagend werken

“Ik heb echt een fantastische job, vind ik. Elk gezin heeft zijn eigen, unieke verhaal. Kind en Gezin ondersteunt elk gezin daarom op maat. Dankzij die laagdrempeligheid van Kind en Gezin - we zien bijna àlle baby’s, peuters en hun ouders - kan ik focussen op een hechte verbinding met gezinnen in kwetsbaarheid. Wanneer gezinnen het moeilijk hebben of heel wat drempels ervaren om tot het consultatiebureau van Kind en Gezin te komen, verlaag ik mee die drempels. Het is daarom ook logisch dat ik vaak bij gezinnen thuis op bezoek ga. Knuffelen met baby’s is dus een deel van mijn job. Even een baby met een huiluurtje sussend overnemen, evengoed. Zo kan de ouder even op adem komen.”

“Knuffelen met baby's is een deel van mijn job”
Latifa, gezinsondersteuner
Latifa, gezinsondersteuner

Ouders zijn ouders. Of ze nu een verblijfsstatuut hebben of niet. Elke ouders wil het beste voor zijn kind. Iederéén telt mee bij Kind en Gezin. Ik ga regelmatig naar het opvangcentrum voor asielzoekers. Ik luister naar bikkelharde verhalen van pijn en verdriet en van moed en hoop. Ik praat er met ouders over ouderschap, opvoeding, fysieke en mentale gezondheid, veiligheid maar tegelijk ondersteun ik ook rond hun sociale rechten, werk en onderwijs.”

Zonder oordeel luisteren

Latifa, gezinsondersteuner

“Samen met mijn collega’s bij Kind en Gezin hebben we maar één doel. Het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. Voor ons is het daarom heel belangrijk om ouders te versterken in hun ouderschap en om hun zorgen mee weg te helpen werken. Heel wat ouders hebben een heel klein of zelfs geen steunend of helpend netwerk. Die eenzaamheid en verantwoordelijkheid wegen. Ik help ouders dus vaak op weg naar bijvoorbeeld een ontmoetingsmoment met andere ouders in een Huis van het Kind. Weten dat er iemand is die zonder oordeel luistert, iemand met wie je even op adem kan komen, dat maakt een wereld van verschil.”

“Aan iedereen die dit leest: je hoeft niet perfect te zijn om geweldig te zijn. Wil jij ook meebouwen aan een samenleving waar kinderen en jongeren kansrijk opgroeien? Welkom! We zijn op dit moment hard op zoek naar verpleegkundigen in Antwerpen en Brussel. Check vooral snel onze vacatures en wie weet, tot binnenkort!”

“Weten dat er iemand is die zonder oordeel luistert, iemand met wie je even op adem kan komen, dat maakt een wereld van verschil”
Latifa, gezinsondersteuner
Latifa, gezinsondersteuner

Kwetsbare gezinnen bereiken

Naast het Huis van het Kind zijn er nog heel wat andere lokale partners waar Latifa actief mee samenwerkt en die er staan voor gezinnen. Samen gaan ze aan de slag om gezinnen sterker te maken.

Latifa werkt altijd vanuit een heel Kind en Gezin-team. Een keer per week zit zij samen met alle collega’s van Kind en Gezin Rivierenland. Samen met de verpleegkundigen, de sociaal werker, haar collega gezinsondersteuner en de psychopedagoog, hun teamverantwoordelijke en de intersectoraal en administratief medewerker verdelen ze het werk, bespreken ze bezorgdheden en verdiepen ze zich in belangrijke of nieuwe thema’s zoals verontrusting in een gezin. Tegelijk is het ook hét moment voor teamspirit.

“Tijdens ons teamoverleg check ik samen met mijn collega gezinsondersteuner de kansarmoedecijfers in onze regio. We willen àlle gezinnen bereiken, ook de kwetsbaarste. Of een baby opgroeit in een gezin in kansarmoede, wordt bepaald vanuit zes parameters. Gezinnen zijn veel meer dan ‘parameters’. Maar dit goed registreren, blijft heel belangrijk voor onze inschatting welke ondersteuning nodig is én algemener als steun voor een beleid in Vlaanderen dat kansen geeft zodat élk kind kansrijk kan opgroeien. Armoede is veel meer dan te weinig inkomen. Het is een netwerk van uitsluiting op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn. Armoede heeft een impact op onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, gezondheid, huisvesting … Wie daarover meer wil weten, welkom!”

Wat is kansarmoede?

Meer dan een op tien mensen in Vlaanderen heeft een inkomen lager dan de armoederisicogrens. Een op drie Brusselaars moet rondkomen met een inkomen lager dan die grens. Maar armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid … 

De kansarmoede-index drukt uit hoe groot het aandeel kinderen van 0 tot 3 jaar in kansarmoede is ten opzichte van het totaal aantal kinderen van 0 tot 3 jaar.

Andere verhalen
Kom je ook werken bij ons?
Wij zijn op zoek naar 23 nieuwe collega's! Bekijk alle vacatures.