Het verhaal van

Ilse, sociaal werker: “Digitaal aanmelden is voor sommige ouders niet evident”

In sommige scholen of gemeenten moet je eerst aanmelden voor je kan inschrijven voor kleuter- of lager onderwijs. Heel wat lokale Kind en Gezin-teams helpen ouders bij het aanmelden. Dat is ook zo in Kortrijk. Sociaal werker Ilse vertelt hoe ze dat aanpakken.

Kortrijk was een van de eerste steden waar met aanmeldingen wordt gewerkt. Dat verloopt via kortrijk.aanmelden.in. Sociaal werker Ilse Huys was in een eerdere functie bij Kind en Gezin provinciaal medewerker kleuterparticipatie in West-Vlaanderen en kent het thema dus heel goed.

Veel vragen dit jaar

sociaalwerker_ilse

Ilse en haar collega's hebben ook dit jaar heel wat ouders kunnen helpen. "We kregen opvallend veel vragen. Door corona waren er geen of minder infodagen en instuifmomenten in de scholen. Je merkt dat ouders veel vragen hebben." 

“Ouders helpen bij het inschrijven van hun kind is iets wat Kind en gezin al lang doet. Dat is gestart in 2007-2008, tijdens het Jaar van de Kleuter”, vertelt Ilse. “Digitaal aanmelden is voor een aantal ouders niet evident. Ze hebben bijvoorbeeld geen computer of internet, ze vinden digitaal hun weg niet of er is een taalbarrière. Na de aanmelding volgt ook nog de inschrijving, en het verschil daartussen is niet voor iedereen duidelijk. Soms hebben mensen een brief niet gekregen of is er een misverstand. Er zijn dus heel wat redenen waarom mensen hulp nodig hebben bij het aanmelden.” 

Niet iedereen heeft hulp nodig

"Niet iedereen heeft onze hulp nodig. Bij een volgend kind is het bijvoorbeeld vaak niet meer nodig om nog te helpen. En voor sommige ouders is wat extra info op het consultatiebureau voldoende, anderen kunnen (digitaal) zelf aan de slag.”  

Kind en Gezin Kortrijk werkt met aanmeldingsdagen voor ouders die hulp kunnen gebruiken. “Dit jaar werkten we gespreid over meerdere dagen en op afspraak. Verschillende collega’s van ons team waren aanwezig met hun laptop, om aan de lopende band ouders te helpen bij het online aanmelden. We organiseren die dagen samen met het Lokaal overlegplatform (LOP) en de Stad Kortrijk. De Stad Kortrijk maakt ook een schoolplan, dat is een brochure met daarin het schoolaanbod (type, methode …) en een stratenplan. Dat plan gebruiken we om met de ouders hun voorkeuren te overlopen: aan welke school denken ze, in welke buurt ...”  

“Sommige ouders hebben geen computer of internet. Zij vinden digitaal hun weg niet of er is een taalbarrière”
sociaalwerker_ilse
Ilse, sociaal werker

"Een aanmeldingsdag is een ideaal moment om ouders gastvrij te ontvangen met een tas koffie tijdens het wachten, een kleine infostand met meer info over zindelijkheid, over wat er allemaal mee moet in de boekentas, …"

Wie op die dagen toch niet aanwezig was, werd nog een keer opgebeld door Ilse en haar collega’s. "Als ouders het vergeten waren, spraken we individueel met hen af. Na toestemming van de ouders hebben we die kinderen nog aangemeld. We zijn blij dat we hen zo verder hebben kunnen helpen.”

Andere verhalen
Kom je ook werken bij ons?
Wij zijn op zoek naar 35 nieuwe collega's! Bekijk alle vacatures.