Kwaliteitslabel kleuteropvang

Je bent niet verplicht om het kwaliteitslabel aan te vragen. Het lokaal bestuur ontwikkelt, in samenspraak met relevante actoren, een beleid over de verdeling van financiële middelen voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Het lokaal bestuur moet voor een deel van haar subsidies voorrang geven aan het aanbod van kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Zo willen we de kwaliteit van het lokale aanbod kleuteropvang stimuleren. Met een kwaliteitslabel maak je dus meer kans op lokale subsidies.

Vanaf 2022 krijgt iedere opvang met attest van toezicht of erkenning automatisch het kwaliteitslabel. Wie een attest van toezicht heeft voor vakantie-opvang kan het kwaliteitslabel aanvragen, maar krijgt het niet automatisch.

Wijzigingen in de kleuteropvang

Wijzigingen gegevens en opvangaanbod

De naam of het adres van de maatschappelijke zetel wijzigt

Wijzigt je naam of adres als organisator in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) dan moet dat ook bij Opgroeien in je dossier worden aangepast.

Stuur na aanpassing in het KBO een e-mail naar je klantenbeheerder waarin je vermeldt:

 • de naam en het ondernemingsnummer van de organisator
 • de nieuwe naam en/of nieuw adres van de organisator

Na ontvangst van jouw bericht zal Opgroeien:

 • de ontvangst ervan bevestigen via e-mail
 • de wijzigingen aanbrengen in het dossier

De contactpersoon kleuteropvang van je organisatie en/of de contactgegevens wijzigen

Opgroeien moet op elk moment beschikken over de juiste contactgegevens van jou als organisator. Wijzigt de contactpersoon en/of de contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) stuur dan een e-mail naar je klantenbeheerder waarin je vermeldt:

 • de naam en het ondernemingsnummer van de organisator
 • de naam van de nieuwe contactpersoon / de nieuwe contactgegevens

Na ontvangst van jouw bericht zal Opgroeien:

 • de ontvangst ervan bevestigen via e-mail
 • de wijzigingen aanbrengen in het dossier

De verantwoordelijke wijzigt

Opgroeien moet op elk moment de juiste gegevens van de verantwoordelijke van de locatie kennen. Wijzigt de verantwoordelijke stuur dan een e-mail naar je klantenbeheerder waarin je vermeldt:

 • de naam en het dossiernummer van de locatie
 • de naam en de contactgegevens (telefoon en e-mail) van de nieuwe verantwoordelijke
 • het rijksregisternummer (niet verplicht)
 • een uittreksel strafregister (model 596.2Sv)

Na ontvangst van jouw bericht zal Opgroeien:

 • de ontvangst ervan bevestigen via e-mail
 • de wijzigingen aanbrengen in het dossier

Het opvangaanbod wijzigt

Bij de toekenning van het kwaliteitslabel moest je opgeven hoeveel kinderen je maximaal zal opvangen en welke opvangvormen je aanbiedt. Dit wordt in je dossier genoteerd.

Wijzigt dit aanbod stuur dan een e-mail naar je klantenbeheerder waarin je vermeldt:

 • de naam en het dossiernummer van de locatie
 • het gewijzigde aanbod:
  • het maximaal aantal opgevangen kinderen
  • de momenten waarop je opvang aanbiedt:
   • voor en/of na de schooluren
   • op woensdagnamiddag
   • in het weekend
   • in de schoolvakantie
 • Breng het lokaal bestuur op de hoogte van de wijziging.

Na ontvangst van jouw bericht zal Opgroeien:

 • de ontvangst ervan bevestigen via e-mail
 • de wijzigingen aanbrengen in het dossier
 • bij wijziging van het maximaal aantal opgevangen kinderen:
  • een nieuw kwaliteitslabel bezorgen
  • het lokaal bestuur informeren
Verhuis van de opvang

Een verhuis binnen dezelfde gemeente

Als de locatie kleuteropvang met kwaliteitslabel verhuist binnen dezelfde gemeente of stad moet je geen nieuw kwaliteitslabel aanvragen, maar je moet wel:

 • de vereiste gegevens over de verhuizing bezorgen aan je klantenbeheerder. Dat kan makkelijk via het formulier verhuizing.
 • het lokaal bestuur informeren over deze verhuizing.

Na ontvangst van het formulier zal Opgroeien:

 • de gegevens verwerken
 • een kwaliteitslabel met het nieuwe adres bezorgen
 • het lokaal bestuur op de hoogte brengen van de toekenning van het kwaliteitslabel op het nieuw adres

Een tijdelijke verhuis binnen dezelfde gemeente

Ben je genoodzaakt om de kleuteropvang tijdelijk (en langer dan een maand) naar een ander adres binnen dezelfde gemeente of stad te verhuizen dan moet je:

 • de vereiste gegevens over de tijdelijke verhuizing bezorgen aan je klantenbeheerder. Dat kan makkelijk via het formulier verhuizing.
 • het lokaal bestuur informeren over deze verhuizing

Na ontvangst van het formulier zal Opgroeien:

 • de gegevens verwerken
 • een kwaliteitslabel met het tijdelijke adres bezorgen
 • het lokaal bestuur op de hoogte brengen van de tijdelijke wijziging van het kwaliteitslabel op het nieuw adres.

Vergeet niet je klantenbeheerder en het lokaal bestuur te informeren als je opnieuw verhuist naar de permanente locatie, zodat we de gegevens opnieuw kunnen aanpassen.

Een verhuis naar een andere gemeente

Verhuis je de locatie naar een andere gemeente of stad, dan moet je een nieuw kwaliteitslabel aanvragen.

 • Je vindt hierover meer informatie op de website in de procedure ‘aanvraag kwaliteitslabel kleuteropvang’, met daarbij het formulier waarmee je dit moet aanvragen.
 • Contacteer voor de verhuisplannen zeker het lokaal bestuur van de gemeente naar waar je de locatie wil verhuizen.
 • Stuur een e-mail naar je klantenbeheerder met de datum waarop de laatste opvangactiviteiten op het oude adres plaatsvinden.

Na ontvangst van jouw bericht zal Opgroeien:

 • het kwaliteitslabel en de locatie stopzetten
 • de ontvangst van je bericht en de stopzetting bevestigen via e-mail
 • het lokaal bestuur op de hoogte brengen van de stopzetting
Stopzetting en overname

Stopzetting kleuteropvang met kwaliteitslabel

Zet je een locatie kleuteropvang met kwaliteitslabel definitief stop, stuur een e-mail naar je klantenbeheerder waarin je vermeldt:

 • de naam en het dossiernummer van de locatie
 • de datum van de laatste dag waarop je activiteiten organiseert
 • de reden van de stopzetting van deze locatie

Na ontvangst van jouw bericht zal Opgroeien:

 • het kwaliteitslabel en de locatie stopzetten
 • de ontvangst van je bericht en de stopzetting bevestigen via e-mail
 • het lokaal bestuur op de hoogte brengen van de stopzetting

Tijdelijke stopzetting kleuteropvang (één ononderbroken jaar)

Zet je de opvanglocatie stop voor minstens één volledig en ononderbroken jaar, stuur een e-mail naar je klantenbeheerder waarin je vermeldt:

 • de naam en het dossiernummer van de locatie
 • de datum van de laatste dag waarop je activiteiten organiseert
 • de reden van de tijdelijke stopzetting

Na ontvangst van jouw bericht zal Opgroeien:

 • het kwaliteitslabel en de locatie op niet-actief zetten
 • de ontvangst van het bericht en de tijdelijke stopzetting bevestigen via e-mail
 • het lokaal bestuur op de hoogte brengen van de tijdelijke stopzetting

De gelabelde locatie kleuteropvang wordt overgenomen

Laat je de locatie kleuteropvang met kwaliteitslabel over aan een andere organisator? De nodige stappen vind je terug in de procedure “Wijzigen van de organisator kleuteropvang”. Vul ook het formulier Afstand en aanvraag subsidies kleuteropvang bij overname in.