Nieuws over BOA

Abonneer je op de nieuwsbrief kinderopvang

Lees zeker ook de nieuwsbrief kinderopvang van Kind en Gezin, met een vaste BOA-rubriek.

BOA-nieuwsbrief 23 mei 2022

Op 6 mei 2022 werd definitief het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten gewijzigd. In deze nieuwsbrief lees je meer over de impact daarvan.

Je kan de nieuwsbrieven hier downloaden:

BOA-snelinfo kleuteropvang 8 november 2021

Op 8 november 2021 ontvingen alle organisatoren buitenschoolse opvang een BOA-snelinfo. Deze snelinfo biedt via drie webinars van Opgroeien meer info over wat het automatisch kwaliteitslabel en de subsidie in de overgangstermijn inhoudt.

Als organisator met een erkenning, toestemming of attest van toezicht gezins- en groepsopvang, schakel je namelijk automatisch vanaf 1 januari 2022 over naar een locatie met kwaliteitslabel kleuteropvang.

Wie na het bekijken van de online webinars meer wil weten of nog vragen heeft, kan zich ook inschrijven op een vragensessie op dinsdag 30 november in de voor- of namiddag, of maandag 6 december.  

Je kan de snelinfo hier bekijken of downloaden: 

BOA-nieuwsbrieven 19 oktober 2021

Op 19 oktober 2021 ontvingen alle lokale besturen, organisatoren buitenschoolse opvang en stakeholders een BOA-nieuwsbrief. Die nieuwsbrief brengt duidelijkheid over de Vlaamse subsidies die Opgroeien vanaf 1 januari 2026 toekent aan elk lokaal bestuur voor de realisatie van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA). 

Lokale besturen krijgen hierbij de regierol. Een lokaal bestuur heeft het beste zicht op de kinderen en gezinnen die in hun gemeente wonen en naar school gaan. Ze hebben ook een band met de aanbieders van opvang en activiteiten. Het is de ambitie dat elk lokaal bestuur, in samenwerking met partners, een beleid rond BOA ontwikkelt binnen de meerjarenplanning.   

2026 is nog veraf. Toch is het belangrijk dat elk lokaal bestuur nu al weet op welke subsidie ze dan jaarlijks kunnen rekenen. Met de info uit de nieuwsbrief kan elk lokaal bestuur, samen met partners, aan de slag om het lokaal beleid rond BOA vorm te geven. 

De BOA-subsidie is gebaseerd op objectieve parameters en indicatoren om de uitbouw van het geïntegreerd aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten te ondersteunen.  

Je kan de nieuwsbrieven hier lezen of downloaden: 

 

BOA-nieuwsbrieven 20 september 2021

Op 20 september 2021 verzonden we een speciale BOA-nieuwsbrief naar de lokale besturen, de organisatoren buitenschoolse opvang, de stakeholders en de Centra Inclusieve Kinderopvang (CIK). In deze nieuwsbrieven geven we meer info over:

  • de recente wijzigingen aan het BOA-decreet, onder meer wat betreft de inkorting van de overgangstermijn en de besteding van de BOA-subsidie
  • wie krijgt automatisch het kwaliteitslabel en wie niet?
  • de subsidie aan de organisatoren buitenschoolse opvang tijdens de overgangstermijn
  • de opfrissing van de BOA-minisite. Er werden onder meer enkele inspirerende praktijken toegevoegd.
  • Wat wijzigt er aan de opdrachten en de subsidie voor de Centra Inclusieve Kinderopvang?

 Je kan de nieuwsbrieven hier lezen of downloaden:

 

Subsidie-oproep lokale besturen

Op 9 juli 2021 werd het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) ‘Lokaal beleid, samenwerking en subsidies’ definitief goedgekeurd. Hierin wordt onder meer de verdeling van bijkomende middelen voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten geregeld die worden vrijgemaakt vanuit het beleidsdomein Volksgezondheid, Welzijn, Gezin en Armoedebestrijding.

In de oproep lichten we toe wat de doelstelling van deze subsidie is en welke lokale besturen hiervoor in aanmerking komen.

Je vindt de oproep en alle bijhorende informatie en documenten terug bij het onderdeel 'Je bent een lokaal bestuur'

Tijdlijn BOA

We zetten de eerste stappen in de uitrol van het decreet BOA in een overzichtelijke tijdlijn.

Afstemming regelgeving voor organisatoren buitenschoolse opvang

Op vrijdag 18 mei 2021 zijn twee uitvoeringsbesluiten voor de buitenschoolse opvang goedgekeurd. De regelgeving rond erkenning en attest van toezicht wordt afgestemd op de voorwaarden voor het kwaliteitslabel kleuteropvang. Verder worden de verschillende subsidiestromen vereenvoudigd.

We vertellen je er graag meer over in de infobrochure BOA

BoemBoemPauw voor de buitenschoolse opvang

Mentes lanceert met ‘BoemBoemPauw’ een eerste traject voor de buitenschoolse kinderopvang over het BOA-decreet. De buitenschoolse kinderopvang wil in dit verhaal een sterke en kwalitatieve partner zijn.

Met het traject ‘BoemboemPauw’ kunnen initiatieven zich in drie stappen versterken in hun positie en bouwen aan een kwaliteitsvolle werking.

Dit traject van Mentes bundelt de expertise van verschillende organisaties. Als toemaatje zijn er ook een toolbox met verschillende materialen en een digitaal platform voor alle deelnemende initiatieven.

Omzendbrief toelichting Vlaamse beleidsprioriteiten

Op 18 december 2020 ontvingen alle lokale besturen een omzendbrief met toelichting van de Vlaamse beleidsprioriteiten binnen het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten.