Nieuwe groeicurven

22 januari 2024
Hoofdomtrek baby meten in consultatiebureau Kind en Gezin
Nieuwe Vlaamse groeicurven als instrument voor de preventieve opvolging van groei bij het jonge kind. Deze groeicurven werden ontwikkeld door prof. dr. Jean De Schepper (VUB) en dr. Mathieu Roelants (Departement Zorg), Prof dr. Willem Staels en hun onderzoeksgroep.

Basis van de nieuwe curven zijn de meetgegevens geregistreerd door de lokale teams van Kind en Gezin. Wereldwijd is er een voorkeur voor groeicurven gebaseerd op kinderen die 6 maanden uitsluitend gevoed werden met borstvoeding en in optimale omstandigheden opgroeien, zogenaamde prescriptieve of standaard groeicurven. De nieuwe Vlaamse groeicurven zijn een sterke basis voor het opvolgen van de groei van alle kinderen in Vlaanderen ongeacht het type voeding, etnische achtergrond en socio-economische status.

“We gebruiken de cijfers en data die we verzamelen om het beleid en de ouders zo goed mogelijk te ondersteunen.”
Bruno Vanobbergen, Administrateur-generaal Opgroeien

De ambitie is om samen met alle zorgprofessionals te blijven streven naar gezondheidswinst op korte en lange termijn. Alle huisartsen en pediaters in Vlaanderen kregen een uitnodiging van Opgroeien om de nieuwe groeicurves te downloaden en om in te tekenen op een webinar over de curves voor professionals.

Andere nieuwsberichten