Onderzoeksproject nieuwe Vlaamse groeicurven

Nieuwe Vlaamse groeicurven als instrument voor de preventieve opvolging van groei bij het jonge kind

Deze groeicurven werden ontwikkeld door prof. dr. Jean De Schepper (VUB) en dr. Mathieu Roelants (Departement Zorg), prof. dr. Willem Staels en hun onderzoeksgroep.  

Basis van de nieuwe curven zijn de meetgegevens geregistreerd door de lokale teams van Kind en Gezin. Wereldwijd is er een voorkeur voor groeicurven gebaseerd op kinderen die 6 maanden uitsluitend gevoed werden met borstvoeding en in optimale omstandigheden opgroeien, zogenaamde prescriptieve of standaard groeicurven. De nieuwe Vlaamse groeicurven zijn een sterke basis voor het opvolgen van de groei van alle kinderen in Vlaanderen ongeacht het type voeding, etnische achtergrond en socio-economische status.

De ambitie is om samen met alle zorgprofessionals te blijven streven naar gezondheidswinst op korte en lange termijn. 

Webinar

Opgroeien en de onderzoeksgroep vinden het belangrijk om elke zorgprofessional goed te informeren zodat deze vernieuwde Vlaamse groeicurven in heel Vlaanderen geïmplementeerd worden. Op 15 februari 2024 vond de webinar over de groeicurven plaats. Herbekijk de opname of download de presentatie.

Softwarepakket

Wens je de groeicurven in te laten bouwen in je elektronisch medisch dossier? Dan kan je de technische data hiervoor opvragen bij jean.deschepper@uzbrussel.be of mathieu.roelants@vlaanderen.be

Correct meten: hoofdomtrek, gewicht en lengte

Groei interpreteren vanuit preventieve opdracht Kind en Gezin

Download de Vlaamse groeicurven (2024)

Informatie voor ouders

  • Op de website van Kind en Gezin vinden ouders meer info over de opvolging groei en ontwikkeling van hun kind. 
  • Groeicurven kunnen geraadpleegd worden via MyHealthViewer (Kindrapport)​ Tip: het Kindrapport is ook zichtbaar voor professionals via Vitalink (mits toestemming ouders)​
  • App Child Growth Tracker – (nieuwe dataset februari 2024)​ 
    Android: gratis/betalend - Apple: betalend​