Interlandelijke adoptie: voorlopig geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten mogelijk

15 december 2023
huis getekend hand adoptie
Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) vernam net dat Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits besliste om geen nieuwe dienst voor interlandelijke adoptie te erkennen.

Dit betekent dat er voorlopig geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten kunnen afgesloten worden voor interlandelijke adoptie. Adoptiegezinnen bij wie de adoptieprocedure al is afgerond, kunnen voor nazorg en begeleiding terecht bij de adoptiedienst die de plaatsing begeleidde en bij Steunpunt Adoptie.

Opgroeien en het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) begrijpen dat dit voor onrust en onzekerheid zorgt bij alle betrokkenen, (kandidaat)-adoptieouders en geadopteerden. Het is daarom belangrijk om eerst duidelijkheid te krijgen wat de impact van deze beslissing is. Het VCA wil zo snel mogelijk en op maat van elke fase in de procedure in kaart brengen wat wel en niet mogelijk is. 

Daarom richt het VCA zich in eerste instantie naar deze twee groepen kandidaat-adoptieouders

  • De 80 kandidaat-adoptiegezinnen die eerder een bemiddelingsovereenkomst afsloten voor een specifiek herkomstland kunnen hun adoptietraject verder afronden zoals voorzien, onder begeleiding van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Hoe dit concreet zal verlopen, wordt toegelicht aan alle betrokkenen. VCA nodigt hen begin volgende week uit voor een infosessie.  
  • De kandidaat-adoptiegezinnen zonder bemiddelingsovereenkomst worden begin volgende week via e-mail geïnformeerd over de impact van deze beslissing op hun procedure.   

Vragen of bezorgdheden?

Neem dan gerust contact op met het Vlaams Centrum voor Adoptie. Het VCA is op maandag 18 december 2023 de hele dag bereikbaar voor vragen. 

Nood aan een luisterend oor? Dan kan je ook bij Steunpunt Adoptie terecht. 

Vlaams Centrum voor Adoptie

02 533 14 76 of 02 533 14 77
adoptie@opgroeien.be    

maandag en woensdag: 14 tot 16 uur 
dinsdag en donderdag: 9.30 tot 12 uur 
vrijdag: geen permanentie 

Steunpunt Adoptie

078 15 13 27   
info@steunpuntadoptie.be   

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur   
woensdag: geen permanentie 

Andere nieuwsberichten