Opgroeipunt

Opgroeipunt is de plek voor al je feedback over onze diensten en de organisaties die Opgroeien subsidieert en erkent. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Vertel Opgroeien over je ervaring, bezorgdheid of klacht. Zo groeien we samen naar de beste zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen.
Ga snel naar...

Waarmee kan je bij Opgroeipunt terecht?

Opgroeipunt is het centrale punt voor alle meldingen. Elke vraag, ervaring of klacht is voor Opgroeipunt een melding.

Je kan een melding delen over:

 • Diensten van Opgroeien, zoals Kind en Gezin en Jeugdhulp, adoptie en zorgtoeslag
 • Organisaties die Opgroeien subsidieert en erkent, zoals kinderopvanglocaties, consultatiebureaus en voorzieningen jeugdhulp

Wat doet Opgroeipunt met je melding?

 1. Luistert naar je ervaringen met organisaties voor opgroeiende kinderen  
 2. Onderzoekt je melding, volgt nauwgezet op en koppelt naar je terug 
 3. Doet aanbevelingen om de kwaliteit van de diensten te verbeteren 
 4. Geeft advies en tips als je een probleem zelf wil aanpakken 
 5. Heb je een vraag over Jeugdhulp? We zoeken samen uit waar je terechtkan

Heb je een klacht?

Opgroeipunt bundelt de krachten van JO-lijn en de klachtendienst Kind en Gezin.

Opgroeipunt voert onafhankelijk onderzoek, bezorgt de resultaten aan de betrokken partijen en bespreekt deze met hen. Zo proberen we herstel te realiseren en verbindend te werken.

Alle informatie die onder het beroepsgeheim valt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet gedeeld worden zonder jou te informeren. 

Niet tevreden over de manier waarop je klacht door Opgroeien werd behandeld?  
Dan kan je steeds contact opnemen met de Vlaamse Ombudsdienst

Bezorg ons je melding

 1. 1Over
 2. 2Mijn melding
 3. 3Bijlagen
 4. 4Mijn gegevens
 5. 5Bedankt
Ik wil iets melden over

Hoe kan je Opgroeipunt bereiken?

Vermoeden van kindermishandeling?

Neem contact op met de hulplijn Geweld, Misbruik en Kindermishandeling: hulplijn 1712

Melding van grensoverschrijdend gedrag? 

Neem contact op met het Vlaams meldpunt voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

Voor iedereen

Jong of oud, burger of medewerker, positief of negatief, we luisteren aandachtig naar elke ervaring.

Veilig en betrouwbaar

Elke melding en elke procedure behandelen we strikt vertrouwelijk. We kennen graag jouw naam en contactgegevens. Wil je anoniem blijven dan zullen we dat met jou bespreken.

Je blijft op de hoogte

We nemen elke melding ernstig en laten je altijd weten hoe we het opvolgen.