Wie behoort tot de risicogroep?

  • personen ouder dan 65 jaar
  • personen met onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie, arteriële hypertensie of een actieve kwaadaardige aandoening

Het is aan de behandelend arts om te beoordelen of iemand al dan niet tot de risicogroep behoort. De arts dient dan ook een attest hiertoe uit te schrijven. Dit attest dient een begin en einddatum te bevatten.