Video

Video Copy/Paste

Wat is het?

De clip kwam tot stand binnen het overleg ‘jongerenwelzijn HANO’ en kreeg de naam Copy/Paste.

Uit cijfers blijkt dat heel wat jongeren experimenteren met tabak, alcohol en drugs. Via de video willen de betrokken partners hen bewuster maken van de gevaren van deze middelen om zo te voorkomen dat zij starten met het gebruik ervan. Vele jongeren zijn namelijk graag uniek en speciaal, maar willen toch liever ook niet te zeer verschillen van hun leeftijdsgenoten. De boodschap van het filmpje is daarom dat er niets mis is met feesten, genieten en het volgen van trends, maar dat jongeren wel moeten blijven nadenken over wat ze doen en dat ze zelf hun eigen beslissingen mogen maken.

Waarom is het belangrijk

Jongeren van vandaag leven in een snel veranderende maatschappij, volgen (mode)trends, willen elkaar ontmoeten en spenderen graag tijd met mekaar. Vrienden zijn heel belangrijk in hun leefwereld. En wat die vrienden doen, willen zij dikwijls ook. De gevaren van tabak- of alcohol- en drugsconsumptie steken dan al snel de kop op. De videoclip Copy/Paste wil jongeren daarvan bewust maken.

Hoe gebruiken

Preventief werken is belangrijk, zowel naar de jongeren als naar de ouders toe. Het doel van de video is daarom ook het bespreekbaar maken van alcohol- en druggebruik tussen ouder en kind. Via vroegdetectie kunnen mogelijke problemen immers sneller aangepakt worden en zou het herstel makkelijker kunnen verlopen. Een goede begeleiding van thuis uit – en van andere opvoeders zoals leerkrachten, jeugdleiders, sporttrainers… – geeft jongeren in die zin de nodige houvast.

Auteur

Overleg Jongerenwelzijn HANO

Jaar van publicatie

2018
Ook interessant