Video

Risicofactoren en preventiestrategieën bij suïcide

Wat is het?

Een nieuw artikel van een internationaal team van suïcidepreventie-onderzoekers (Turecki et al., 2019) biedt een inzichtelijk overzicht van belangrijke risicofactoren voor het ontstaan van suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag. De auteurs schetsen daarbij een nieuw verklarend model dat risicofactoren bundelt.

Waarom is het belangrijk

Daarnaast geven de auteurs diverse voorbeelden van hoe preventie op verschillende niveaus kan werken. Zowel de doeltreffendheid van universele strategieën gericht op de volledige bevolking (zoals bewustzijnscampagnes en mediarichtlijnen) als meer specifieke strategieën bv. het opleiden van hulpverleners en het voorzien van hulplijnen, als strategieën gericht op het detecteren en behandelen van suïcidale gedachten en gedrag komen aan bod. 

Hoe gebruiken

Deze review geeft duidelijk de complexiteit weer van suïcide en de preventie ervan en onderstreept dat er nooit één reden is voor zelfmoord. Deze boodschap lichtte prof. Gwendolyn Portzky, directeur van VLESP, onlangs nog in heldere taal toe in een interview voor KLAAR (VRT) over suïcidepreventie bij jongeren.

Auteur

Turecki, G., Brent, D.A., Gunnell, D., O'Connor, R.C., Oquendo, M.A., Pirkis, J., & Stanley, B.H.

Jaar van publicatie

2019
Ook interessant