Video

Het verhaal van Isaac

Wat is het?

"Ouders voor Inclusie maakte in samenwerking met het Cliëntenforum een documentaire ‘het verhaal van Isaac’ in het kader van het project ‘Inclusietrajecten uit de schaduw’ en voor het Cliëntenforum in het kader van de documentairereeks ‘Ongehoorde stemmen’.

In co-creatie met Isaac en zijn gezin ontstond er een korte documentaire over hoe het is om met een label door het leven te gaan en over de onzekere momenten wanneer je geen inspraak hebt op je eigen zorgtraject of dat van je kind. Tegelijkertijd vertelt de documentaire ook een verhaal over zij die tegen de stroom in zwemmen, broederschap en terug thuis komen.

In de documentaire kaarten we het belang van samenwerking aan tussen enerzijds onderwijsprofessionals en anderzijds kinderen, jongeren en hun omgeving om zo tegemoet te komen in hun hulpverleningstraject. Het verhaal van Isaac en zijn gezin legt enkele pijnpunten bloot, maar zet ook de ‘helden’ in de kijker die een positief verschil hebben gemaakt.

We willen met de documentaire een genuanceerd beeld brengen van kinderen, jongeren en hun omgeving die een inclusief traject bewandelen. Durf verder te kijken dan het gedrag van een kind en wees voorzichtig in het toekennen van een label. Zorg zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen, los van een bepaalde diagnose.

Veranker ervaringskennis en schat die naar waarde!"

Hoe gebruiken

De documentaire kan verder worden ingezet voor educatieve doeleinden, bijvoorbeeld als casusbespreking.

Meer weten over Ouders voor Inclusie?

Meer weten over het cliëntenforum?

Auteur

Cliëntenforum en Steunpunt Inclusie

Jaar van publicatie

2024
Ook interessant