Video

Animatiefilmpje open leefklimaat

Wat is het?

In dit filmpje wordt heel concreet toegelicht wat een ‘open’ (of positief) leefklimaat is.

Hoe gebruiken

Deze animatie geeft weer wat wij verstaan onder onze visie van een open leef- en werkklimaat. Een prettig leef- en werkklimaat zien wij als een voorwaarde bij de behandeling van jongeren.

Auteur

Ipse De Bruggen

Jaar van publicatie

2019
Ook interessant