Onderzoeksrapport

Eindrapport Academische Werkplaats Leefklimaat

Wat is het?

Op basis van het uitgevoerde leertraject en voorliggend onderzoeksrapport hebben wij vanuit de academische werkplaats leefklimaat gepoogd, in navolging van het “Back to basics”-project onder leiding van Delphine Levrouw (Levrouw, 2018), verder betekenis te geven aan de term ‘positief leefklimaat’ en de manier waarop dit in de residentiële jeugdzorg vorm kan krijgen.

Hoe gebruiken

Met dit onderzoeksrapport hopen wij zowel de praktijk als het beleid te inspireren om (verder) in te zetten op succeservaringen en groeikansen aan te grijpen met het oog op het optimaliseren van het leefklimaat in residentiële (jeugd)zorg.

Auteur

Lisa Cardoen, Filip De Baets, Rudi Roose & Stijn Vandevelde - UGent en Ons Tehuis Ieper

Jaar van publicatie

2021
Ook interessant