Onderzoeksrapport

De verdeling van de kinderopvang in Vlaanderen en in de centrumsteden: spanning tussen de economische en sociale functie van kinderopvang

Wat is het?

Onderzoeksrapport van het onderzoek gevoerd door Team Sociaal Werk en Sociaal Beleid - Centrum voor Sociologisch Onderzoek.

Met het decreet van april 2012 over de kinderopvang van baby’s en peuters legt de Vlaamse regering de lat hoog. De ambitie is immers om kinderopvang te realiseren die een economische, pedagogische en sociale functie heeft, die kwaliteitsvol, beschikbaar en rechtstreeks toegankelijk is voor elk kind zonder onderscheid.

Het spreekt voor zich dat de sociale en de economische doelstelling in spanning tegenover elkaar staan wanneer er een tekort is aan plaatsen en middelen en er gerantsoeneerd moet worden. 

De vraag die centraal staat in dit onderzoeksrapport is hoe de beschikbare plaatsen in de kinderopvang verdeeld zijn in Vlaanderen.

Waarom is het belangrijk

Belangrijk aandachtspunt in Vlaanderen is dat de meest gegoede gezinnen de kinderopvang twee keer zo vaak gebruiken dan de meest kansarme gezinnen. Op die manier gaan heel wat kansen verloren.

Eén van de belangrijkste aspecten van het beleid, zo blijkt uit studies in zowat alle Europese landen, is de bereikbaarheid of – met andere woorden – de ongelijke geografische spreiding van de kinderopvangplaatsen. Voor kansengroepen is immers de nabijheid van groot belang: zij zijn minder mobiel en kunnen minder makkelijk gebruik maken van kinderopvang die veraf ligt. Die spreiding is het onderwerp van deze studie.

Auteur

Wim Van Lancker, Michel Vandenbroeck ea

Jaar van publicatie

2019
Ook interessant