Onderzoeksrapport

De mythes bevraagd.

Wat is het?

Sinds midden 2022 financiert Zorgnet-Icuro een interuniversitaire leerstoel voor de duur van drie jaar. Vier academici uit vier verschillende universiteiten bundelen daarbij hun krachten om te komen tot een onderbouwde cijfervuurtoren, een Public Mental Health Monitor voor Vlaanderen. De monitor wil op een systematische manier epidemiologische data verzamelen over de prevalentie van psychische stoornissen en het zorggebruik bij de bredere bevolking. De monitor wil hiermee een stuk verder gaan dan de gegevens die nu beschikbaar zijn.

Waarom is het belangrijk

Met deze publicatie De mythes bevraagd presenteert Zorgnet-Icuro de resultaten van de eerste reeks bevragingen bij volwassenen in Vlaanderen. Er werden epidemiologische gegevens verzameld voor de 13 netwerken geestelijke gezondheid volwassenen in Vlaanderen en Brussel. Dat gebeurde via online bevragingen in het Nederlands die werden uitgevoerd in december 2023.

Hoe vaak komen psychische stoornissen voor? Wanneer, hoe, waar en bij wie zoeken personen met psychische stoornissen hulp? Op basis daarvan worden een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd. 

Hoe gebruiken

Je vindt op de website van Zorgnet-Icuro oa meer informatie, een korte samenvatting, verwijzingen naar media artikels over het onderzoek.

 

Ook interessant