Onderzoeksrapport

De medewerker in een ontmoetingsplaats voor kinderen en hun ouders

Wat is het?

Deze masterproef gaat na welke rol de medewerker in een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders vervult.

Waarom is het belangrijk

Literatuur toont aan dat de medewerker cruciaal is voor het faciliteren van ontmoeting en het creëren van een warm onthaal.  Er blijft echter onduidelijkheid over de manier waarop dit zich in het werkveld vertaalt. Deze masterproef tracht hier een antwoord op te vinden.

Hoe gebruiken

Haal uit de conclusies van dit onderzoek inspiratie als medewerker van een ontmoetingsplaats.

Auteur

Jochen Devlieghere

Jaar van publicatie

2014
Ook interessant