Materialenpakket

GRIP: online tool voor ouders, partners en kinderen van mensen die gebruiken

Wat is het?

Deze online tool op de website van De DrugLijn is bedoeld voor ouders, partners of kinderen (koap) van mensen met een afhankelijkheidsprobleem.

Waarom is het belangrijk

De oefeningen in deze tool helpen om even stil te staan bij de impact van het gebruik op het eigen leven. Er wordt ingegaan op een aantal vragen: Wat doet de situatie met jou? Hoeveel weet jij over drank, drugs, pillen en de problemen die ze veroorzaken? Hoe voel je je? Wat kan jij doen, en wie kan er mee helpen? Deze zelfreflectie verhoogt de veerkracht van de jongere.

Hoe gebruiken

Er zijn drie verschillende modules:

Elke GRIP-tool omvat zes delen met oefeningen. Hun vorm en focus varieert naargelang de doelgroep ouders, partners of KOAP. Een oefening kan een psycho-educatieve insteek hebben, of bijvoorbeeld uitnodigen tot reflectie over helpende strategieën. Andere oefeningen zetten aan om op zoek te gaan naar eigen sterktes, stil te staan bij eigen emoties of het eigen netwerk van steunfiguren visueel in kaart te brengen.

De rode draad doorheen de oefeningen is het benadrukken van het belang van je eigen grenzen (zeker als er sprake zou zijn van geweld), het bevestigen van het geloof in eigen kunnen en veerkracht, en het aanmoedigen tot voldoende zelfzorg.

GRIP laat toe om de oefeningen in een volgorde naar eigen keuze afwerken. Daarbij hoeven niet alle zes de delen doorlopen te worden – de bezoeker kan zelf kiezen welke oefeningen voor hem het meest relevant zijn. Per afgewerkte oefening worden een aantal ‘take home messages’ automatisch toegevoegd aan een poster of checklist. Die kan men als pdf opslaan of printen om bijvoorbeeld op een later moment nog eens te herlezen.

Er bestaat een bekendmakingsflyer, die je kan meegeven om mensen naar deze tools door te verwijzen. Deze flyer kan je hier bestellen.

Auteur

De DrugLijn

Jaar van publicatie

2020
Ook interessant