Materialenpakket

Effecten zichtbaar maken

Wat is het?

Steeds meer vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven willen hun maatschappelijke en financiële waarde zichtbaar maken. Om zelf te leren en verbeteren of om te verantwoorden richting buurtbewoners, gemeente of fondsen. Maar hoe pak je dat aan? De publicatie ‘Effecten zichtbaar maken’ geeft handvatten.

Waarom is het belangrijk

Movisie voerde in 2020 gesprekken met 5 ontwikkelaars van outcome-tools, 4 gemeenten, 18 bewonersinitiatieven en 12 vrijwilligersorganisaties uit verschillende regio’s en provincies. Centrale vraag: welke ervaringen hebben ze met het zichtbaar maken van de outcome van hun werk? En hoe zorgen ze ervoor dat de manier van meten van effecten past bij de aard van hun initiatief, bij de deelnemers en bij wat ze willen laten zien?

Op basis van deze gesprekken publiceerde Movisie de overzichtelijke handreiking ‘Effecten Zichtbaar’ maken. Aan de orde komen onder andere de motivatie van organisaties om met outcomemeting aan de slag te gaan en de stappen die ze kunnen zetten om dat planmatig te doen. Ook bevat de publicatie tal van concrete voorbeelden en instrumenten om effecten zichtbaar te maken, van de Effecten-arena, Vragenlijsten en Initiatievenfestival tot aan de Social Handprint en veel meer.

Hoe gebruiken

De publicatie is niet louter een ‘menukaart’ met mogelijkheden om effecten in beeld te brengen, maar zet organisaties ook aan tot denken. Essentieel daarin is het maken van een ‘veranderverhaal’: een schets die je bij aanvang van een initiatief maakt van de situatie die je wilt aanpakken en de activiteiten waarmee je dat doel wilt bereiken. ‘Effecten zichtbaar maken’ geeft handvatten voor hoe je zo’n veranderverhaal kunt maken.

Het document is ook downloadbaar via de website van Movisie.

Auteur

Schaijk, R. ,van; Cadat-Lampe, M.; Hetem, R.; Mourik, K., van; Sok, K.

Jaar van publicatie

2021
Downloads  (1)
Ook interessant