Materialenpakket

E-learning scheiding

Wat is het?

Dit pakket bestaat naast een inleiding uit drie modules, die telkens vanuit een ander perspectief de impact van het scheidingsproces en de daaropvolgende gezinstransities zichtbaar maken:

  • Module 1. Vertrekt vanuit de positie van het hulpzoekende gezins(lid).
  • Module 2. Breng het kindperspectief in beeld.
  • Module 3. Maak het conflict hanteerbaar. Zoomt in op de ontmijning van het conflict, de reorganisatie van het ouderschap en het waarborgen van de ouder-kindrelatie. Want dat is toch het streefdoel van dit pakket: gezinnen helpen om hun veerkracht terug te vinden, hulp bieden bij moeilijke en conflictueuze gezinssituaties en de gezinsleden op een positieve manier helpen omgaan met de gezinstransities.

Waarom is het belangrijk

Het scheidingsproces gaat gepaard met ingrijpende veranderingen. Dat zorgt bij gezinnen en hun omgeving vaak voor veel vragen, twijfels en leidt niet zelden tot hoog oplopende emoties. Professionals waar ouders, kinderen, jongeren en hun context advies en hulp zoeken, zijn vaak zoekende hoe hiermee om te gaan. Dit e-learning pakket wil professionals ondersteunen om het gesprek rond scheiding aan te gaan. Het pakket helpt om zich in te leven in de verwarring, de verschillende perspectieven van de gezinsleden en conflicten die daarbij kunnen ontstaan. Centraal staat de impact op het gezins- en familiesysteem

Hoe gebruiken

Elk van de modules bestaat uit een korte getuigenis, een theoretisch kader, gesprekstechnieken & tools, en meer informatie. De e-learning kan in zijn geheel of per module worden doorlopen. De professional kan bepaalde onderdelen onmiddellijk in het gesprek met de cliënt inzetten.

Auteur

Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool in samenwerking met EXPOO

Jaar van publicatie

2020

Thema's

Scheiding
Ook interessant