Materialenpakket

De Scheidingskoffer

Wat is het?

De scheidingskoffer bestaat uit vier onderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn:

  • Vraag & antwoord fiches voor ouders, kinderen, plusouders, grootouders, en vrienden/familie en professionals
  • Een inventaris van relevante praktijkboeken, films, blogs, tools, liedjes, kinderboeken, websites, organisaties, diensten, …
  • Een wegwijzer met reflectievragen die toeleidt naar informatie in de koffer en die ook vraaginducerend werkt
  • Geïllustreerde gesprekskaarten voor uitwisseling rond diverse thema's

Waarom is het belangrijk

Tussen 1/09/2017en 31/08/2019 liep binnnen Arteveldehogeschool het project Sparkles (Shared Parenting: Knowledge, Leverages, Experiences & Strategies) met als centrale doelstelling de beschikbare hulpbronnen voor gezinnen naar aanleiding van een relatiebreuk toegankelijker te maken. Dit vanuit de vaststelling dat gezinnen 1) vaak worstelen met specifieke uitdagingen naar aanleiding van een relatiebreuk en 2) vaak hun weg niet vinden in het bestaande aanbod van informatie, diensten en hulp. Doel van de koffer is om deze hulpbronnen beter te ontsluiten, en op die manier het welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen te vergroten.

Hoe gebruiken

Deze vier onderdelen zijn op diverse manieren combineerbaar, maar ook volledig afzonderlijk van elkaar te gebruiken. U kunt hier meer over lezen op de pagina voor professionals.

Auteur

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) aan de Arteveldehogeschool, Gent

Jaar van publicatie

2019

Thema's

Scheiding
Ook interessant