Folder

'Spreken met je kind over een zelfmoordpoging in de familie'

Wat is het?

Je partner, kind of ouder onderneemt een poging tot zelfdoding. De wereld beeft onder je voeten. Hoe moet het nu verder?! In het ziekenhuis neemt men de zorg op voor je naaste. Je kan hier ook steeds vragen waar je zelf terecht kan voor ondersteuning of informatie. Thuis doe je je uiterste best om de kinderen op te vangen, maar dit is niet gemakkelijk en brengt allerlei vragen naar boven.

Hoe gebruiken

Deze folder ondersteunt hulpverleners en ouders van kinderen die een zelfmoordpoging in de familie meegemaakt hebben bij het bespreekbaar maken van wat er gebeurt is. Meer informatie over deze folders of de zorg voor suïcidepogers en hun naasten kan je aanvragen via info@vlesp.be.

Auteur

Zorg voor suïcidepogers in samenwerking met het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw en de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Verantwoordelijke

Jaar van publicatie

2020
Ook interessant