Draaiboek

Doe-pakket inzetten op warme transities

Wat is het?

Dit doe-pakket is een kant en klaar pakket waarmee voorzitters of ondersteuners van een lokaal samenwerkingsverband (LOK, LOP, Huis van het Kind) aan de slag kunnen om laagdrempelig het thema 'transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang, school' aan te kaarten. Het is een praktische leidraad voor trekkers van lokale samenwerkingsverbanden om dit thema te agenderen en te bespreken.

Waarom is het belangrijk

In vier stappen laat je deelnemers:

  • kennismaken met het thema
  • inzichten verwerven over het belang hiervan
  • zicht krijgen op bestaande praktijken in de stad of gemeente
  • samen lokale acties formuleren

Hoe gebruiken

Snel kennismaken met het doe-pakket? 

  • In deze infosessie staan we stil bij het belang van inzetten op warme transities en dit doe-pakket, en overlopen we de inhoud van het pakket.
  • Bij het doe-pakket hoort ook een presentatie als ondersteuning voor de gebruiker.
  • In de video meer uitleg over de redenen achter het doe- pakket, de inhoud ervan en welke ondersteuning er bestaat.
Ook interessant